Collectieve beveiliging en collectief afvalbeheer

Collectieve Beveiliging

 1. Politiecijfers en het doen van aangifte

De SPBW overlegt ieder kwartaal met de collectieve beveiliger over de veiligheid op de bedrijventerreinen. Regelmatig schuift hier ook een medewerker van de politie bij aan. Uit de cijfers van de politie voor Wolvega blijkt, dat op de bedrijventerreinen weinig criminele activiteiten zijn. Toch hebben er een aantal incidenten plaatsgevonden. Met name diefstallen bij een autobedrijf en uit garageboxen.

Mogelijk geven de cijfers een vertekend beeld omdat er niet altijd aangifte wordt gedaan.  De politie verzoekt u dringend om dit in alle gevallen wel te gaan doen. Is er daderindicatie, dan stelt de politie een onderzoek in. Is er geen daderindicatie dan worden de cijfers gebruikt voor een criminaliteitsbeeld analyse. Aan de hand van deze analyse wordt een preventie actie gehouden of politiepersoneel ingezet. Politie en collectieve beveiligers wisselen informatie uit, zodat ook de collectieve beveiliger gericht kan surveilleren.

Hoe kunt u aangifte doen?

Dat kan op vier manieren:

1 via internet  www.politie.nl

2 telefonisch via 0900-8844

3 aan het politiebureau, na afspraak via 0900-8844

4 bij u op het bedrijf.

 1. G4S Alarmcentrale App       g4s

G4S gaat medio november over naar een nieuw softwarepakket voor de alarmcentrale. Dit nieuwe pakket maakt het werk voor de centralisten en administratie sneller en efficiënter. Voor de deelnemers gaat het veel voordelen bieden. Zo kunt u straks met de G4S Alarmcentrale App overal en altijd uw alarminstellingen regelen en raadplegen.

Met deze alarmcentrale app kunt u:

 • Status alarm(systeem) opvragen
 • Bij alarm een melding ontvangen op uw telefoon
 • Alarmen annuleren
 • Overwerk instellen
 • In/uit test plaatsen van het systeem
 • Contactlijst instellen
 • Afwezigheid plannen
 • Logboek historie bekijken

Als de app en het portaal live zijn, ontvangen de bedrijven die aangesloten zijn bij de G4S alarmcentrale informatie over hoe ze de app kunnen downloaden en gebruiken. Mocht u vragen hebben,  kunt u contact opnemen via: laurense.bruning@nl.g4s.com

Collectief Afvalbeheer

 1. Overname Van Gansewinkel door Shanks        shanks

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de Britse afvaldienstverlener Shanks een akkoord bereikt met Van Gansewinkel over een overname. De aankomende overname door Shanks zal nog voor eind dit jaar plaatsvinden en hierdoor zullen er betere verwerkingsmogelijkheden en kortere lijnen ontstaan. Voor bouw en chemie gerelateerde afvalstromen heeft Shanks ook een groot aandeel in Nederland met diverse vestigingen en verwerkers. De overname heeft geen gevolgen voor Stichting Parkmanagement en de individuele deelnemers.

 1. Dienstverlening Van Gansewinkel

Van Gansewinkel zal eind november, begin december alle deelnemers van de Stichting Parkmanagement Wolvega net zoals voorgaande jaren benaderen om ze te vragen naar hoe de dienstverlening is verlopen.

Eind januari 2017 ontvangt elke deelnemer aan het afval collectief een jaarrapportage, over de afvalstromen van 2016. Dit is een ideale tool om bijvoorbeeld aan meer afvalscheiding te gaan doen en zo kosten te besparen.

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.