SOW

Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf

SOW voor ONDERNEMERS IN WOLVEGA

Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW) heeft een duidelijk rol om het ondernemersklimaat in Wolvega te versterken

WOLVEGA – Sinds 2016 kent Wolvega een ondernemersfonds voor ondernemers. De gemeente int via reclamebelasting gelden waarmee het ondernemersfonds wordt gevuld. De gemeente geeft het opbrengst van de reclamebelasting door aan de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). Uit dit fonds worden jaarlijks verschillende activiteiten mede gefinancierd.

Bestaande en nieuwe activiteiten
“We willen het geld samenbrengen en terug laten vloeien naar dezelfde club ondernemers”, legt Frank Zeinstra (voorzitter/penningmeester) uit, die samen met Bert Piest, Menno de Koe en Marcus Dubling (secretaris) het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds vormt. De leden van het bestuur vertegenwoordigen organisaties zoals Stiekm trots, WOW, Horeca, Parkmanagement en niet georganiseerde ondernemers.

Lees ook: Uitleg doelstelling en criteria aanvraag
“Het is heel belangrijk dat we niet alleen bestaande activiteiten organiseren, maar ook meer nieuwe activiteiten”, zegt Bert Piest. Hij roept de verschillende ondernemersverenigingen, maar ook groepen van ondernemers op om hun plannen en ideeën met het bestuur te delen. Aan het begin van ieder jaar kunnen aanvragen voor een geldelijke bijdrage uit het ondernemersfonds worden gedaan. Het bestuur beoordeelt de aanvragen of deze een collectief doel dient ter versterking van het ondernemersklimaat in Wolvega. Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen, en beschikbare gelden, wordt een bijdrage vastgesteld.

Eerlijk delen van lasten
De SOW geeft een financiële basis voor een economisch vitaal en leefbaar Wolvega. “Het stimuleert samenwerking en synergie en garandeert dat activiteiten zoals een Sinterklaasintocht voor de toekomst geborgd zijn. Het zorgt voor het gezamenlijk en eerlijk delen van de lasten”, aldus Frank Zeinstra.

Aanvraag indienen
Heb je een goed idee of een mooi plan? Mail je aanvraag voor eind maart naar bestuursow@gmail.com. Graag een korte beschrijving van het plan, de activiteiten, een specificatie van de verwachte kosten en een onderbouwing van de aangevraagde bijdrage.

Klik hier om de voorwaarden te lezen >>

Dubbele aanslag reclame belasting ontvangen?
In dit toegevoegde document legt het SOW uit hoe je een dubbele aanslag ontstaat en bij wie je terechtkunt, mocht dit het geval zijn. Mogelijk dat u een deel van de aanslagen terug kunt ontvangen.

Bestuur SOW v.l.n.r.: Bert Piest, Marcus Dubling, Frank Zeinstra, Bianca Koppers-de Lang en Menno de Koe.

Tijdens de jaarvergadering op 21 november jl. is Bianca afgetreden als bestuurslid. Wil jij het huidige bestuur komen versterken, stuur dan een mail naar: bestuursow@gmail.com