Gratis archiefopruiming voor bedrijven in Wolvega door Van Gansewinkel

Veel bedrijven ruimen op dit moment het archief op. Daarbij komt vaak een aanzienlijke hoeveelheid papier vrij, dat vertrouwelijk moet worden vernietigd. Van Gansewinkel biedt hiervoor een passende oplossing. In het kader van de samenwerking met de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega wordt aan alle bedrijven in Wolvega de mogelijkheid geboden dit papier 4 keer gratis te laten afvoeren.

Het papier wordt door Van Gansewinkel volgens het door haar ontwikkelde Destra Data concept ingezameld en verwerkt. De inzameling vindt plaats met rolcontainers van 240 en 500 liter die zijn uitgevoerd met sloten. Het transport van het ingezamelde papier vindt plaats met behulp van een gesloten container waartoe alleen de medewerkers van Van Gansewinkel van de verwerkingslocatie toegang hebben. De vernietiging vindt plaats volgens DIN 32757-1 klasse 3, voor de gebruiker van deze dienstverlening de garantie dat niemand inzage kan nemen in de aangeboden documenten. Voor grote partijen heeft Van Gansewinkel speciale containers met een inhoud van 9 en 30 m3.

Wilt u gebruiken maken van deze actie, stuur dan een mail met uw bedrijfsgegevens naar  sme.hoogeveen@vangansewinkel.com. Het is belangrijk in de mail aan te geven welk type container u wilt gebruiken, een 240 liter of een 500 liter container, en hoeveel containers u wilt gebruiken. Vergeet u niet de naam en het telefoonnummer van een con-tactpersoon binnen uw bedrijf voor deelname aan deze actie in de mail te vermelden? De container(s) ontvangt u vervolgens in week 21-2016. Daarna legen wij de container(s) met een frequentie van 1 x per 2 weken op de vrijdag in de weken 23, 25, 27 en 29. In week 29-2015 wordt er voor de laatste keer geledigd. Daarna kunnen de containers niet meer worden gebruikt. In week 30-2016 voeren wij de lege container(s) weer af, u heeft dus 4 gratis ledigingen. Meedoen aan deze actie is geheel vrijblijvend. Vanzelfsprekend zal Van Gansewinkel u aan het einde van de actietermijn een vrijblijvende aanbieding uitbrengen voor het geval u de container(s) wilt blijven gebruiken.

Vertrouwelijk papier is kantoorpapier dat vertrouwelijke informatie bevat. Niet toegestaan is nat  en geplastificeerd papier of karton,  paperclips, nietjes e.d. en geen verontreinigd papier met andere afvalstoffen.

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.