Op 16 september Gezondheidsplein in de bieb in Wolvega

Hoe bewust bent U bezig met uw algehele gezondheid?

Wolvega – Op 16 september aanstaande wordt het Gezondheidsplein Wolvega voor jong en oud gehouden in de bibliotheek in Wolvega tussen 10.30 – 16.00 uur. Gratis entree, met gratis informatieve en adviserende gesprekken.

Op de netwerkborrel van ondernemers uit Wolvega en omstreken, ontstond in mei jongstleden het begin-concept van het Gezondheidsplein tussen Maaike Sleyt, Wytske Smeding en Hiltjo van Dam.

Het doel was een laagdrempelig informatief en werkzaam platform te creëren voor de inwoners van de gemeente Weststellingwerf en de verschillende ondernemers werkzaam op het gebied van gezondheid van lichaam, geest en ziel. Op dit moment zijn er in totaal zeven ondernemers die de bezoekers van harte welkom heten op 16 september, ieder met hun eigen expertise.

Deze ondernemers zijn:
Maaike Sleyt – Alka – ontzuring, Wystske Smeding – Stress en vitaliteits consulente, Ronne Löwenstein – Gecertificeerd Bachbloesem consulente,
Marijke ten Brink – Healing lichaam-geest en ziel, Ingrid Thijssen-Triggerpoint-Shiatsu, Karin Waterlander – Natuurgeneeskundige en Jouke van der Molen, bloedprikken op diabetes.

Het is wellicht het begin van een groeiend platform, waar nieuwe ondernemers uit de regio Weststellingwerf van harte welkom zijn.
Samen werken, samen leven, voor een gezond, bewust en gelukkig leven voor jezelf, je dierbaren en je kinderen, daar doen we het voor.

Foto: Enkele deelnemers zijn in overleg over het Gezondheidsplein. (Foto: Lenus van der Broek)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.