Radio Centraal wil jongeren laten proeven aan mediavak

Noordwolde – Stichting Radio Centraal zet in op de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Een subsidie van 7500 euro uit het dorpenfonds wordt geïnvesteerd in professionele apparatuur en de opleiding van vrijwilligers, belangrijk voor een goede samenwerking.

Stichting Radio Centraal heeft de verbouwing van en de verhuizing naar het pand aan de Buurthuisstraat zo goed als afgerond. De komende jaren wil Radio Centraal volop inzetten op haar positie in gemeenschap en samenwerking met de bewoners van de gemeente. B & W noemt de samenwerking die wordt gezocht met het voortgezet onderwijs ‘bijzonder’.

Proeven
Leerlingen kunnen proeven aan het mediavak, ervaringen opdoen, omgaan met professionele apparatuur, maar ook Radio Centraal profiteert: in samenwerking met de jeugd worden de mogelijkheden van de nieuwe media verder verkend, om ook in de toekomst bewoners van Weststellingwerf te bereiken. Om dit op een goede manier te doen en ook de huidige vrijwilligers verder te professionaliseren en wegwijs te maken in het begeleiden vraagt Stichting Radio Centraal 7500 euro subsidie uit het dorpenfonds. In totaal investeert Stichting Radio Centraal 24.500 euro.

Bedrijfsleven
Onderdeel van het plan “Radio in verbinding met de buurt” van Stichting Radio Centraal is het maken van programma’s over het bedrijfsleven en ondernemers. ’Een mooi streven, maar tegelijkertijd is het maken van programma‘s een kernactiviteit van Radio Centraal en verstrekken we geen subsidie voor deze activiteit. Natuurlijk hebben we er begrip voor dat het gebruik van nieuw aan te schaffen materiaal voor de samenwerking met de school ook wordt ingezet voor het maken van bestaande en nieuwe programma’s’, zegt het college hierover.

Linde College
Vanwege de coronacrisis moet er nog een vervolg gegeven aan het overleg met het Linde College en de wijze waarop het lesprogramma/samenwerking precies vorm krijgt. Het college vindt het belangrijk dat de samenwerking voor minimaal drie jaar is en B & W heeft de verwachting dat deze kruisbestuiving ook in de periode daarna blijft bestaan.

 

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.