Startende ondernemers welkom in Bedrijvenverzamelgebouw

In 2016 is de bezettingsgraad van de units sinds een aantal jaren weer wat toegenomen. Momenteel staan er nog 3 units leeg, te weten 1 van 250 m2 en 2 van 150m2. Dit betekent dat de bezettingsgraad weer boven de 60% zit, hetgeen nodig is om break even te spelen.

Het bestuur was, zoals eerder gemeld, in 2016 begonnen met een campagne om startende ondernemers te ondersteunen bij de opzet van hun bedrijf. Uitgangspunt hierbij was om meerwaarde te creëren voor het Bedrijvenverzamel-gebouw Weststellingwerf en een aanspreekpunt te zijn voor startende ondernemers.

Op dit moment heeft de stichting nog 20 participanten die financieel verbonden zijn met het Bedrijvenverzamelgebouw. Voor het jaar 2017 zal het bestuur aandacht blijven schenken aan het zoeken naar toekomstig talent die gebruik kunnen maken van de vele faciliteiten om als startende ondernemer te beginnen.

(Foto: Lenus van der Broek)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.