Privacybeleid Commerciële Club Weststellingwerf

Januari 2020
Commerciële Club Weststellingwerf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen deze vereniging, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze verklaring is van toepassing voor de Commerciële Club Weststellingwerf.
De vereniging hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens potentiële leden:
Voor- en achternaam en e-mailadres.
Bewaartermijn: na 3 maand worden de gegevens verwijderd als er geen lidmaatschap volgt.

Persoonsgegevens leden:
Voor- en achternaam: 2 jaar na laatste contact
Telefoonnummer: 2 jaar na laatste contact
E-mailadres: 2 jaar na laatste contact
Bedrijfsgegevens: 2 jaar na laatste contact
Persoonlijke gegevens: 2 jaar na laatste contact
Inschrijfnummer KvK: 2 jaar na laatste contact
Website: 2 jaar na laatste contact
Geboortedatum: 2 jaar na laatste contact
IBAN-nummer: min. 7 jaar na laatste contact, i.v.m. fiscale plicht

Bezoekers Website: ondernemeninweststellingwerf.nl via contactformulier
Bewaartermijn: 2 jaar na laatste contact

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.
Bewaartermijn: 2 jaar na laatste contact.

CCW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
Commerciële Club Weststellingwerf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (grondslagen tussen haakjes):

-Het voeren van een ledenadministratie (Uitvoeren overeenkomst)
-Eventueel contact zoeken via telefoon of mail (Uitvoeren overeenkomst)
-Versturen van uitnodigingen en nieuwsbrief (Uitvoeren overeenkomst/ Gerechtvaardigd belang)
– Het afhandelen van betaling contributie (Uitvoeren overeenkomst)
– Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de belastingdienst (Wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt CCW in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden, zoals bij het Ondernemersgala Weststellingwerf.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. CCW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT.
Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Cookies
CCW gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media
Op onze eigen gedeelte van de website staan geen buttons voor social media, maar op een ander gedeelte van de website Ondernemen in Weststellingwerf is wel een Twitter verbinding.
CCW heeft wel een facebookpagina waarop informatie (naam) en foto’s worden geplaatst van onze leden. Heb je hier bezwaar tegen, maak dit dan kenbaar via: secretariaat@ccweststellingwerf.nl
Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Geheimhoudingsplicht bestuursleden
CCW heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle bestuursleden hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen bestuursleden die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
CCW neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: secretariaat@ccweststellingwerf.nl
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de
adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als je iets invult via het contact formulier dan gaat dit via een beveiligde verbinding.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij CCW vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door CCW.
Recht op overdracht (dataportabiliteit)
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij CCW opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient CCW al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij CCW vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat CCW jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen naar secretariaat@ccweststellingwerf.nl . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Recht te openbaren CCW behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CCW dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CCW te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via: secretariaat@ccweststellingwerf.nl