Gemeente Weststellingwerf presenteert toekomstplannen centrum Wolvega

CCW, WOW

Gemeente Weststellingwerf werkt sinds de zomer van 2020 samen met ondernemers en inwoners aan een toekomstplan om het centrum van Wolvega compacter, aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. In deze zogenoemde centrumvisie staat hoe Wolvega-centrum eruit moet zien.

Dinsdagavond 13 april werd de centrumvisie gepresenteerd aan ruim 80 ondernemers, inwoners en andere belangstellenden tijdens een online informatiebijeenkomst.
‘‘Ondernemers, inwoners en bezoekers konden vooraf op verschillende manieren meedenken en meepraten over de toekomstplannen voor het centrum. Op basis van deze ideeën en meningen hebben we de centrumvisie opgesteld’’, vertelt wethouder Roelof Theun Hoen.

Thema’s centrumvisie De centrumvisie is opgedeeld in vier thema’s:

  • Sfeergebieden Om het centrum compacter te maken, wordt het centrum opgedeeld in vijf sfeergebieden. In het midden van het centrum staan de horeca en de detailhandel centraal. De uiteinden van het centrum, met de supermarkten, blijven zoals nu ingericht als gebieden voor de dagelijkse boodschappen. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak en van ver komen naar Wolvega om hun boodschappen te doen. De gemeente wil dit behouden en versterken door de bereikbaarheid te verbeteren. Tussen de boodschappengebieden en het kernwinkelgebied komen gemengde (verblijfs)gebieden. Hier is ruimte voor winkels, horeca, kantoren, wonen en evenementen.
  • Goede bereikbaarheid en duidelijke verkeersroutes Bereikbaarheid en verkeersroutes zijn belangrijke onderwerpen voor ondernemers, inwoners en centrumbezoekers. De verkeersroutes in en rondom het centrum moeten duidelijker worden. Daarnaast is in de toekomst de auto te gast in het centrum. Hiermee krijgt de auto een minder nadrukkelijke plek in het centrum en moeten automobilisten zich aanpassen aan de voetgangers.
  • Aantrekkelijk verblijfsklimaat Uit onderzoek blijkt dat de centrumbezoekers sfeer en gezelligheid missen in het centrum. De gemeente wil dit creëren door het centrum onder andere groener in te richten met planten. Dit draagt bij aan de verduurzaming van het centrum. Door straatmeubilair zoals verlichting en bankjes toe te voegen of te vernieuwen, krijgt het centrum een aantrekkelijkere uitstraling. Ook wil de gemeente pandeigenaren stimuleren om de gevels van de panden te herstellen. Daarnaast kunnen horecagelegenheden met terrassen de sfeer versterken en ervoor zorgen dat bezoekers langer in het centrum blijven.
  • Samenwerking binnen het centrum versterken De gemeente en de ondernemers willen een samenwerkingsorganisatie voor Wolvega-centrum opzetten. Dit moet ervoor zorgen dat ondernemers binnen het centrum meer met elkaar gaan samenwerken.

Besluit gemeenteraad

Naast de centrumvisie is er een uitvoeringsagenda opgesteld. Hierin staat concreet wanneer wat gebeurt en door wie dit wordt opgepakt. De gemeenteraad neemt voor de zomervakantie een besluit over de centrumvisie en de uitvoeringsagenda. Daarna worden de plannen basis van de uitvoeringsagenda uitgevoerd.

Gerelateerde berichten