Resultaten participatie-onderzoek Noordwolde gepresenteerd

Noordwolde – Afgelopen najaar is er een participatie-enquête uitgevoerd in Noordwolde door Partoer in opdracht van de gemeente Weststellingwerf. Het onderzoek, onderdeel van het project Energiek Noordwolde, schetst een beeld van de economische en maatschappelijke participatie van de inwoners van Noordwolde van 18 jaar en ouder en welke behoefte zij hebben aan ondersteuning. Een kleine 600 inwoners uit Noordwolde hebben deelgenomen; dat is een respons van bijna 20%. Een goede respons voor een onderzoek onder de totale bevolking van Noordwolde. Afgelopen week zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Uit handen van Nyske van der Feen van Partoer ontving wethouder Cor Trompetter het onderzoeksrapport Participatie in Noordwolde – Onderzoek naar de economische en maatschappelijke participatie. De wethouder noemt de uitkomsten bruikbaar en nuttig. “We gaan met de bevindingen van Partoer aan de slag. We gaan door met het meerjarenproject Bestemming Noordwolde.”

De zes levensgebieden zelfredzaamheid/zelfstandigheid, ontmoeten, voor anderen zorgen, bijdragen aan de samenleving, betaald werken en financieel gezond zijn, zijn gebruikt als leidraad voor het onderzoek. De deelnemers aan het onderzoek tonen zich behoorlijk zelfredzaam en zijn op diverse terreinen maatschappelijk actief. De meeste mensen tonen zich tevreden met hun sociale contacten, maar er is ook sprake van eenzaamheid onder enkele respondenten. De bereidheid om elkaar te helpen en bij te dragen aan de samenleving klinkt duidelijk door in de antwoorden. Noordwoldigers voelen zich betrokken bij elkaar. Het aantal respondenten dat actief is in vrijwilligerswerk is echter relatief laag in vergelijking met het traditioneel hoge aantal vrijwilligers in de provincie Fryslân. Rondom vrijwilligerswerk en mantelzorg is er ruimte voor meer vrijwilliger inzet te vinden bij sommige groepen, waaronder jongeren en hoger opgeleiden. Uit de antwoorden blijkt verder dat er behoefte is aan gerichte ondersteuning onder andere bij mantelzorgers en bij mensen die op zoek zijn naar werk en re-integratie. Er bestaat een relatie tussen leeftijd, inkomen en opleiding van de respondenten en de individuele mogelijkheden, wensen en vragen die zij aangeven. Daarnaast blijkt de weg naar instellingen of bijvoorbeeld naar passende vacatures voor vrijwillige inzet niet bij iedereen bekend.

“Er is genoeg potentieel”, zo geeft Nyske van der Feen van Partoer aan. “Mensen die hebben aangegeven wel vrijwilligerswerk te willen gaan doen, kunnen beter ondersteund worden. Zorg dat mensen bekend zijn met de bestaande voorzieningen en maak vacatures voor vrijwilligers duidelijk zichtbaar. Faciliteer daar waar nodig meer ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van klusjes in en om het huis voor mensen die dit niet meer zelfstandig kunnen. Dienst in bedrijf, de re-integratietak van de gemeente, zou hier een rol in kunnen spelen, door bijvoorbeeld een klussendienst op te zetten met vrijwilligers.”

Jan van Nieuwenhoven wint de tablet

Alle deelnemers aan het onderzoek maakten kans op een tablet. Er is geloot en de gelukkige winnaar is Noordwoldiger Jan van Nieuwenhoven geworden. Hij ontving uit handen van wethouder Cor Trompetter zijn gloednieuwe Samsung tablet. De gemeente en Partoer danken een ieder voor zijn/haar medewerking aan het onderzoek.

DSC_8187  DSC_8195

Foto 1: Nyske van der Feen van Partoer overhandigt wethouder Cor Trompetter het onderzoeksrapport

Foto 2: Jan van Nieuwenhoven is de gelukkige winnaar van de tablet. Deze ontvangt hij uit handen van wethouder Cor Trompetter.

Tekst: gemeente Weststellingwerf; Foto: Lenus van der Broek

 

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.