Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf
Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf
Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf
Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf

Algemeen

Als startend ondernemer heb je heel wat aan je hoofd. Er moet van alles geregeld en bedacht worden, materiaal moet worden gekocht, contacten gelegd. Het is prettig dat je je huisvesting dan goed en eenvoudig kunt regelen.

Het Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf in Wolvega biedt die mogelijkheid. In het gebouw zijn tien units van verschillende grootte beschikbaar, zowel voor starters als andere bedrijven. Voor starters geldt een getrapte huurprijs, die in drie jaar tijd opbouwt naar het normale niveau. Het Bedrijvenverzamelgebouw ligt aan de rand van Wolvega, op de hoek van Om den Noort en de Tinweg.

Extra steun in de rug

Het gebouw is in handen van de Stichting Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf.

Het initiatief om het gebouw te realiseren werd eind 1996 genomen door de commerciële club Weststellingwerf. Een flink aantal leden van deze club is ook nu nog participant in het project. De doelstelling van de stichting is het bieden van een pand waarin beginnende ondernemers tegen een betaalbare huurprijs kunnen starten. De Stichting Bedrijvenverzamelgebouw staan startende ondernemers terzijde met het opzetten van hun bedrijf en het geven van adviezen voor een succesvolle start.

Dankzij subsidies van de gemeente en provincie en bijdragen vanuit het bedrijfsleven kon die doelstelling eind 2000 gerealiseerd worden. Door startende ondernemers in de beginfase te helpen wil de stichting ondernemende mensen voor de gemeente behouden, mensen die op termijn misschien een bijdrage gaan leveren aan de economische bedrijvigheid in de gemeente Weststellingwerf.

bestuurVerzamelgebouw-klein

Het Stichtingbestuur bestaat uit de volgende leden v.l.n.r. Peter Bekkema (penningmeester) Adri Bakker (lid), Jan Oosterveld (voorzitter), Eerde de Vries (lid) en Wim Hassing (secretaris).

(Foto: Lenus van der Broek)