Bedrijfsruimte voor ZZP’ers

De Stichting Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf (BVG), gelegen aan de Magnesiumweg 2-20 in Wolvega, is in 1996 een initiatief geweest van de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW). In de Stichting participeren een 20 tal bedrijven/instellingen die allemaal belang hebben bij een gemeente waar economische ontwikkelingen zichtbaar aanwezig zijn.
De doelstelling is om geschikte werkplekken aan te bieden voor startende ondernemers tegen een aantrekkelijke prijs, welke in een tijdsbestek van 3 jaar naar een marktconforme huurprijs zouden groeien. Hiermede ondersteunt de Stichting de bevordering van economische activiteiten in Weststellingwerf. In de afgelopen jaren waren de ontwikkelingen negatief als gevolg van de economische recessies vanaf 2008. Ondanks deze negatieve ontwikkeling is de BVG er toch in geslaagd om met minimale bezettingen van het gebouw het hoofd boven water te houden. Nu de vooruitzichten voor een aantrekkende economie alsmede de groei van het aantal ZZP’ers toeneemt, zal ook de vraag naar betaalbare werkruimten toenemen. Ook zal de veranderende wetgeving een rol gaan spelen, hetgeen kan betekenen dat er steeds meer werkzoekenden  zullen gaan kiezen voor een status als ZZP’er.
Om het proces van startende ondernemer enigszins te faciliteren heeft het bestuur van de BVG, in goed overleg met de gemeente Weststellingwerf in 2015 besloten om startende ondernemers die gebruik willen gaan maken van één of meerdere units in het Bedrijvenverzamelgebouw op hun verzoek te begeleiden bij de opzet van hun bedrijf. Dit betekent dat deze “nieuwkomers” kunnen rekenen op een ondersteuning- en begeleidingstraject, welke kan bijdragen aan een succesvolle start.
Het stichtingsbestuur nodigt iedereen hierbij uit om het bovengenoemde initiatief in hun netwerk kenbaar te maken, opdat het bestaan van “ons” Bedrijvenverzamelgebouw wordt gegarandeerd.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.ondernemeninweststellingwerf.nl
Ook kunt u contact opnemen met de onderstaande bestuursleden:

J. Oosterveld, voorzitter, e-mail: jan.oosterveld@gmail.com mobiel: 0653112040.

W.Hassing, secretaris e-mail: w.hassing@ziggo.nl mobiel: 0646026900.

DSC_9181

(Foto: Lenus van der Broek)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.