Bijdragen aan de economie van Weststellingwerf

Al in de jaren negentig voelden de toenmalige CCW-ers een verantwoordelijkheid voor het aanjagen van de Weststellingwerver economie. Zij zagen dat voor starters de overgang van de “garage” of “zolderkamer” naar een bedrijfslocatie vaak groot was. Daarom hebben ze het bedrijvenverzamelgebouw aangekocht en geëxploiteerd. Het bestuur van Stichting bedrijvenverzamelgebouw heeft dit al die jaren met grote toewijding gedaan. 

Omdat inzichten met de tijd mee veranderen, is vorig jaar besloten tot de verkoop van het pand. Dit is onlangs gebeurd. De CCW is “moeder” van de Stichting en was eigenaar van het pand. Na de verkoop is CCW “eigenaar” van het bedrag dat is overgebleven na het voldoen van alle kosten. Dat betekent dat wij als CCW een bedrag van € … hebben, waarmee we Weststellingwerf opnieuw een impuls kunnen geven. Hoe we dat geld gaan besteden of beheren, dat bepalen wij met elkaar als CCW leden.

Dat mogen wij niet zomaar doen, aan de besteding is de eis gesteld dat het moet bijdragen aan de economie van Weststellingwerf. Dat mag de breedste zin van het woord. We vinden het belangrijk dat het een langetermijneffect heeft.

Omdat we inmiddels druk onderweg zijn met de samenvoeging van de ondernemersverenigingen en daar een aantal hoofdtaken hebben benoemd, willen we deze als soort indeling gebruiken voor het bedenken van de mogelijke projecten.

Als bestuur hebben we de aanpak zo bedacht: 

  1. Lever je ideeën aan! Dat kan door het formulier in te vullen via deze link.
  2. Wij voegen vergelijkbare ideeën samen, checken dit op uitgangspunten en eisen.
  3. Voor de bijeenkomst van 18 oktober delen we deze lijst, zodat je nog geïnspireerd kan raken en nog ideeën kunt toevoegen.  Zie je er juist iets tussen staan waarvan je vindt dat het onverantwoord is? Laat dat dan weten met de reden waarom.
  4. De uiteindelijke lijst bespreken we tijdens de bijeenkomst van 18 oktober. Daar gaan we met elkaar “nomineren”. Welk idee (of welke ideeën) hebben jouw steun? En waarom? Zo komen we met elkaar tot een uiteindelijk voorstel van de besteding van (een deel van) het bedrag. Het kan zijn dat we om een idee te realiseren nog dingen moeten doen, deze eventuele kosten tellen we er dan bij op. Op de avond zelf besluiten we daar met elkaar over. Belangrijk dus dat je erbij bent!
  5. Daarna volgt een verdere uitwerking en de uitvoering natuurlijk.