CCW deelt geld uit

CCW
De Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) besteedt jaarlijks minimaal 10% van de contributie aan het geldelijk ondersteunen van initiatieven die als een bijdrage aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Weststellingwerf kunnen worden gezien.

Voor de toekenning van een sponsorbijdrage zijn voor de algemene ledenvergadering van 2019 een 2-tal sponsoraanvragen binnengekomen. De sponsorcommissie heeft zich gebogen over de aanvragen.

Het afgelopen jaar is er weinig promotionele acties geweest om de sponsoring door de CCW onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Mogelijk is dit de reden van het lage aantal aanvragen.

De beide aanvragen zijn getoetst aan de criteria van het sponsorreglement van de CCW. De sponsorcommissie heeft kunnen vaststellen dat beide aanvragen in principe passen binnen de gestelde voorwaarden. De sponsorcommissie had in 2019 € 2.750 te verdelen als sponsorbijdrage. In tegenstelling tot andere jaren, heeft de sponsorcommissie dit jaar voorgesteld om een deel van de bijdrage van dit jaar te reserveren voor het volgende sponsorjaar 2010. De CCW wil via extra aandacht in de pers en sociaal media de mogelijkheden van sponsoring promoten en dan € 4.750 ter beschikking te stellen.

Dit jaar heeft sponsorcommissie goedkeuring gekregen tijdens de algemene leden vergadering van de CCW om de Stichting Bijzondere Concerten het Oranjeconcert op 27 april 2019 te sponsoren met €  500,00 en Scouting De Linde een bijdrage te geven van €  250,00  voor de organisatie van de Baden-Poweltocht ( deze heeft ondertussen plaatsgevonden op 2 maart jl.)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.