Het ondernemersfonds SOW heeft bestaansrecht bewezen

Het doel van de Stichting Ondernemersfonds Wolvega  (SOW) is het in leven houden en stimuleren van activiteiten in Wolvega welke goed zijn voor de lokale ondernemers. Door de huidige opzet van het ondernemersfonds, (inning via reclame belasting) gekoppeld aan de WOZ waarde, is er een eerlijker verdeling van de bijdragen aan het fonds ontstaan. Er zijn geen free-riders meer.

Met name voor de winkeliersvereniging (WOW) is het ondernemersfonds van levensbelang gebleken. Zij zagen de afgelopen decennia hun inkomsten opdrogen en de steeds groter wordende kosten moesten door een steeds kleiner wordende groep worden gedragen. Daarnaast waren er b.v. (grote) winkelbedrijven welke wel profiteerden van de georganiseerde activiteiten maar niet bijdroegen in de kosten.

Er is een centrummanager aangesteld om de activiteiten te activeren en te coördineren. Een deel van de kosten worden indirect door het ondernemersfonds gefinancierd.

Het ondernemersfonds draagt bij aan de organisatie van Stiekm trots en aan  collectieve beveiliging op de industrieterreinen via het de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega. Ook eenmalige projecten zoals het uniforme huisnummerproject op de bedrijventerreinen, t.b.v. de hulpdiensten is door het ondernemersfonds gefinancierd.

Het valt het bestuur van de SOW wel op dat er vanuit de industrieterreinen (te) weinig aanvragen komen. Alle bedrijven met een reclame uiting dragen bij aan het ondernemersfonds en hebben daardoor ook trekkingsrecht. Het is een van de doelstellingen van het bestuur om daar in de toekomst meer aandacht aan te besteden.

Al zijn de meningen soms verdeeld feit is dat het belangrijk is dat er financiën beschikbaar blijven om collectieve ondernemersactiviteiten te organiseren.

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds bestaat uit vertegenwoordigers van de WOW, Parkmanagement, Stiekm trots, horeca en daar naast een onafhankelijke bestuurslid. (zie onderschrift foto)

Voor nadere informatie zie onze website https://ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/sow/

Voor vragen stuur een mail naar: bestuursow@gmail.com

v.l.n.r. Marcus Dubling (SPBW), Bert Piest (WOW), Henk Verkerk (ob), Menno de Koe (h), Frank Zeinstra (ST)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.