Kort verslag 2016 Parkmanagement Bedrijventreinen Wolvega

Wolvega – Tijdens de jaarvergadering van de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) werd verslag gedaan van de werkzaamheden van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega (SPBW) over 2016.

Module afval: er zijn 36 ondernemingen die deelnemen aan het collectief inzamelen van afval en er is een gestage groei, maar in 2017 wordt nieuwe acquisitie gedaan.

Module beveiliging: er zijn 13 deelnemers die hier aan deelnemen; er wordt een paar keer per nacht gesurveilleerd op de bedrijventerreinen, ook hier wordt in de komende tijd geprobeerd meer ondernemers bij het collectief te betrekken.

Bewegwijzering: die project loopt goed en er zijn 50 deelnemers

Algemeen: Er is tweemaal per jaar regulier overleg met de gemeente. Het blijft moeilijk om mensen bereid te vinden om in het bestuur plaats te nemen. SPBW prijst zich gelukkig dat alle bestuursplaatsen weer zijn gevuld. Om nieuwe projecten van de grond te krijgen blijft weinig of geen tijd over en zou ten koste gaan van de bestaande projecten. Er is een bewuste keus gemaakt om de bestaande projecten zo goed mogelijk uit te voeren. Het bestuur zou bijvoorbeeld graag KVO-b (Keurmerk, Veilig, Ondernemen, bedrijventerreinen) van de grond krijgen.

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.