Ondernemer van het jaar

Dubbele winnaar bij verkiezing Ondernemer van het jaar

Wolvega – Een verrassende uitslag bij de verkiezing ondernemer van het jaar. Bernard Wind en Marc Scheijven van Nij Barrahûs uit Wolvega en Rinus van der Zijl van Melkveebedrijf van der Zijl uit Nijeholtpade mogen zich een jaar lang ondernemer van het jaar noemen

Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) organiseerde de verkiezing voor het twaalfde jaar op rij. De laatste kanshebber was Jopie Dragt van Dragt Houtkonstrukties B.V. uit Langelille.

Modellen begeleiden podiumgasten

Drie modellen gekleed in een collectie gemaakt van vlaggen van Culturele hoofdstad 2018 ontworpen door modeontwerper en couturier Hans Noordstrand uit Nijeholtpade zorgden voor begeleiding van de podiumgasten.

De jury, bestaande uit Siem Jansen (directeur NOM), Sippy Tigchelaar (Communicatie en Media), Inne Yntema van Itensify (winnaar 2017) en Bouwe de Boer (Culturele Hoofdstad) sprak in het juryrapport het volgende uit: Kiezen is uiteindelijk het lastigste onderdeel van de jurybeoordeling. Net als voorgaande jaren waren de verschillen heel klein, in het engels zou men zeggen ‘to close to call’, uiteindelijk is een aantal criteria gebruikt om een keuze te maken: pionieren, positioneren en management van de onderneming.’

Twee ondernemers van het jaar

De jury kwam door deze criteria dan ook tot de keuze voor twee ondernemers van het jaar. Na de verkiezing was er gelegenheid tot netwerken. De muzikale omlijsting was in handen van Wijma en van der Werf.

 

Ondernemers van het Jaar Weststellingwerf 2018  Rinus van der Zijl van Melkveebedrijf van der Zijl uit Nijeholtpade en Bernard Wind en Marc Scheijven van Nij Barrahûs uit Wolvega.
 
Rinus van der Zijl van Melkveebedrijf van der Zijl uit Nijeholtpade.
Bernard Wind en Marc Scheijven van Nij Barrahûs uit Wolvega

Jury rapport Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de jury vooraf bij een aantal kandidaten niet wist wat te verwachten. Weliswaar geselecteerd uit de long-list, via een eerste scan bekeken, maar dan? Opnieuw werden we echter aan alle kanten verrast door de kwaliteit van de ondernemingen.
In volgorde van bezoek daarom ons jury rapport.

Nij Barrahus
Allereerst even een weetje. De naam Barrahûs herinnert aan een voormalig klooster in de buurt van Leeuwarden. Waar de naam precies vandaan komt is onduidelijk. Mogelijk ligt er een verband met het engelse woord Barren Women, een onvruchtbare vrouw.
En daar ligt de kernactiviteit van Nij Barrahûs : vruchtbaarheidskliniek. De twee eigenaren uit Fryslân en Limburg kennen elkaar van een gezamenlijke opleiding en gedeelde persoonlijke ervaringen op dit terrein. “Dat kan beter”, dachten ze. Vervolgens startten ze in 2012 en is Barrahus inmiddels uitgegroeid tot een landelijke speler met tevens een kliniek in Nijmegen. Vanuit de persoonlijke drive hebben ze inmiddels als speler een plek in de Top 3 in zorg rondom vruchtbaarheidsproblematieken verworven, waarbij kwaliteit, vertaald in persoonlijke aandacht de sleutel is gebleken. Het lijkt wat gezocht om hier te spreken van een markt, maar in feite is dat wel het geval. Zelfs zodanig dat uit omringende landen ook echtparen naar Wolvega en Nijmegen komen.
De kwaliteit van deze onderneming is dat ze heel nadrukkelijk het belang van de patiënten voorop stellen. Dat klinkt obligaat, maar het feit dat ze zowel in 2013 (één jaar na de start) als ook in 2016 van de patiëntenvereniging de zgn. Freya prijs ontvingen als meest klantvriendelijke organisatie mag daarvan een bewijs zijn. Op dit deel van de zorgmarkt zijn de Academische ziekenhuizen van Nijmegen en Amsterdam ‘concurrenten’ waar ze zich mee kunnen meten. Op de site van de Zorgkaart Nederland scoren ze een 9.6
Die nadruk op de patiënt blijkt daar wel uit. Juist dat is onderscheidend omdat het om een kwetsbare groep mensen gaat die zich ‘thuis’ moet voelen op het moment dat ze in een kliniek komen waar de meeste persoonlijke aspecten een rol spelen.
Nij Barrahûs kent een eigen opleiding, werkt samen met scholen in Wolvega en Meppel. Zo hebben leerlingen van het technasium een mooie wachtkamer ontworpen. Bijzonder is dat zij zelf in Wolvega internationale congressen organiseren waar gesproken wordt over alle aspecten rondom de patiënten door experts van buitenaf zodat het niet een PR praatje is.
Binnen het personeelsbeleid is aandacht voor de gezondheid van medewerkers. Er zijn faciliteiten gericht op een gezonde levensstijl.
Een wens voor de korte termijn is om de milieu footprint CO2 neutraal te maken.
Voor de komende jaren staan uitbreidingen binnen Nederland en mogelijk Duitsland in de steigers.
Kortom: een verrassend veelzijdige ondernemingsgeest die je wellicht niet in eerste instantie verwacht in de zorgsector.

Maatschap van Zijl

Een melkveebedrijf. So what? Ook hier werden we als jury verrast met een enthousiast verhaal en uitvoering in de vorm van een doordachte bedrijfsstrategie die in alle vezels van het bedrijf is doorgevoerd. Gestart vanuit een maatschap van vier broers waarbij voor van Zijl al snel duidelijk was dat dit op termijn problemen zou kunnen opleveren bij de bedrijfsopvolging. Door te splitsen staat er nu een volwaardig toekomst gericht bedrijf.
Van Zijl realiseert zich het belang om goed om te gaan met de omgeving in allerlei opzichten. Dat begon al bij de bouw van de nieuwe stallen. Het spookbeeld van Mega- stallen komt dan al snel om de hoek. Vanaf het begin is breed en open gesproken met de buren en het dorp over wat het concept van het bedrijf was. Daarmee neem je niet alle zorg weg, maar ben je open naar je omgeving. Afspraken over gedrag op de tractor door het dorp, open huis om mensen echt te laten zien wat je doet en hoe je het georganiseerd hebt dragen bij aan een goede verstandhouding met de omgeving en dat is tegenwoordig voor de meeste agrariërs van levensbelang. Respect voor de omgeving geeft respect terug. Dat goed doorzien en daarmee omgaan getuigd van goed ondernemerschap en kan een voorbeeld binnen de sector zijn. Dat wederzijdse respect komt ook terug in de waardering o.i. bij de open dag. Ruim duizend mensen toonden hun interesse, zoiets werkt twee kanten op. Ook respect richting de koeien: wees goed voor de koe en de koe is goed voor jou!
Qua bedrijfsvoering hebben we ontzettend veel gezien in de stallen. Soms hele kleine dingen, zoals opstaande randjes tot net buiten de stal en grotere zaken zoals een goede logistiek zodat de koe zich prettig voelt. Net iets ruimere boxen, maar ook hoe lopen de koeien bij weidegang naar buiten. Maar ook in de melkinrichting een hydraulische vloer met het oog op zo soepel mogelijk werken voor de medewerker die melkt. Een investering die zich uitbetaalt in gezonde medewerkers zonder fysieke klachten.
Bij de bouw van de nieuwe stal is meteen doorgedacht over water- en energie verbruik. Bronwater gebruiken voor koeling en vervolgens voor drinkwater voor het vee. De warmte afvangen voor verwarming in huis. Kortom ook op dit punt een heel doordachte strategie met eigen oplossingen. Soms hele kleine handigheidjes met een toepassing die voor optimalisatie van water en energie zorgt.
Behalve de weidegang van het vee is er sprake van botanische weideranden en vogelbeheer. Ook op dat aspect wordt bewust gestuurd vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bijzonder is in dit verband ook nog te vermelden dat het bedrijf zelf zijn voer mengt op basis van restproducten o.a. van bietenplanten. Door in de keten hier een aantal tussenstappen over te slaan draagt die bij aan verduurzaming zonder op kwaliteit van veevoeder in te leveren.
Die maatschappelijke verantwoordelijkheid komt ook tot uiting in het personeelsbeleid. Personeelsbeleid, ja zeker. Via de inzet van Wajongers met een gerichte begeleiding toont van Zijl ook op dit gebied maatschappelijke betrokkenheid. Aandachtpunt wat dat betreft is een oproep richting gemeente om van Zijl te helpen de juiste mensen te vinden. Zij staan open voor meer!

Verrassend: actieve ondernemers die vanuit hun bedrijf verder denken dan vandaag, heel praktisch bezig zijn en doen! Prachtig om op bezoek te mogen komen.

Dragt Houtkonstruktie b.v

De timmerfabriek zegt Jopie Dragt, niet te verwarren met de ander tak van zijn broer de aannemerij. Nu nog gevestigd in Langlille, maar eind september/begin oktober 2019 wordt de nieuwe fabriek in Wolvega in gebruik genomen. De groei mogelijkheden in Langelille zijn uitgeput en zorgen ervoor dat niet alles even efficiënt georganiseerd kan worden. Ook beperkt het nu Dragt Houtkonstruktie b.v. in haar verdere groeiplannen.
Het oorspronkelijke familiebedrijf bestaat zo’n 45 jaar en is in 2004 in twee bedrijven gesplitst. Houtkonstrukties b.v. richt zich op de houtskeletbouw. Een vorm van duurzame bouw met nog vele mogelijkheden. Naast omzet uit de pre-fab van daken nemen de specials toe. Daar zit ook nog de meeste groei potentie. Klanten zijn met name bouwbedrijven waar een jarenlange relatie mee is opgebouwd. Aan acquisitie hoeft niet veel gedaan te worden omdat klanten als vanzelf langskomen. Dat levert soms bijzondere projecten op zoals bouw van houtskeletwoningen in Schoonschip een toonaangevend drijvende duurzame wijk in Amsterdam met veel uitstraling. Dragt wordt zo steeds meer een ‘premium-merk’.
De crises van de afgelopen jaren kennen we. Die is ook bij Dragt Houtkonstruktie b.v. niet onopgemerkt voorbij gegaan. Aan het begin van die periode is met het gezamenlijke personeel besproken hoe hier in te opereren, waarbij iedereen een veer moest laten. Uiteindelijk is het bedrijf daar goed doorheen gekomen en van 8 fte toen der tijd naar 22 fte nu gegroeid met een goede orderportefeuille. Jopie Dragt en zijn mensen staan open voor sterke personele binding. Er wordt samengewerkt met Technopark in Heerenveen voor het opleiden van mensen, niet alleen vanuit de bouw maar ook herintreders met een geheel andere achtergrond. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan verder gaande automatisering waarin ze mee voorop lopen binnen de branche. Daardoor verandert niet de personeelsomvang, maar wel het type werkzaamheden. Aan de voorkant meer werkvoorbereiding waarbij eigen personeel omgeschoold wordt.
Houtskeletbouw is een duurzame onderdeel van de bouwwijze, waarbij ook aandacht is voor alle materialen die gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor isolatie wordt gekozen voor de grootste efficiëntie waardoor schuimvulling afvalt, maar anders materialen als houtsnippers en papier wel in beeld komen. Bij de bouw van de nieuwe bedrijfsruimtes in Wolvega wordt ook alle aandacht aan alle duurzaamheidsaspecten gegeven.
De nieuwe locatie en de toekomst mogelijkheden geven het bedrijf ruime kansen om nog verder te groeien en zich nog beter in de markt te positioneren.
Wij hebben een gedreven ondernemer ontmoet, met ook voor de toekomst van zijn bedrijf en nog volop kansen in de markt.

En dan..

Tja, kiezen is uiteindelijk het lastigste onderdeel van de jurybeoordeling. Daar waar de verschillen heel klein zijn, in het engels zou je zeggen ‘to close to call’, hebben we uiteindelijk een aantal criteria gebruikt om een keuze te maken: pionieren, positioneren en management van de onderneming, hebben er uiteindelijk toe geleid dat we tot winnaar willen uitroepen

Op de 12e verkiezingsavond strijden de volgende bedrijven om de titel Ondernemer van het jaar:

 

Dragt Houtkonstructie bv – Jopie Dragt – Langelille

 

 

 

 

 

 

 

Nij Barrahûs, Bernard Wind en Marc Scheijven – Wolvega

 

 

 

 

 

 

 

 

Melkveebedrijf van der Zijl – Rinus van der Zijl – Nijeholtpade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fotografie: Brrand / Rob Rotgers Fotografie)

 

Als spreker hebben wij Allard Droste uitgenodigd, Allard is professioneel dromer, ondernemer, manager, spreker, coach.

Allard Droste laat in alle eenvoud zien hoe het ook anders kan. Met vertrouwen, loslaten en durf kunnen mensen veel meer dan we denken. Weg met de vaste structuur. Volg de droom. Richt het in zoals je zelf ook het liefst zou werken.
‘Medewerkers worden mede-ondernemers’.
Na tien jaar gewerkt te hebben voor een groot bedrijf, heeft hij de overstap gemaakt naar het ondernemen.
Gestart met een lean management praktijk hielp Allard met een sterke hands-on mentaliteit zowel bedrijven als overheidsinstellingen hun processen te vereenvoudigen.

Tien jaar geleden is hij in het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa in de Spaanse Polder te Rotterdam gestapt. Hier is met het team een grote cultuuromslag gerealiseerd van sterk hiërarchisch naar samensturing. Van directief naar organisch. Een omslag van een algemene toeleverancier naar een projectorganisatie voor de gevelbouw. Van 2,5 naar 16 miljoen euro omzet. Van een ziekteverzuim van rond de 7% naar de 2%. Met gewonnen prijzen als de FD Gazelle, VNO-NCW nieuwe helden of de Metaalunie Award als gevolg. Een bewijs dat anders werken mogelijk is niet alleen bij hippe start-ups maar ook in de keiharde praktijk van in dit geval de (maak)industrie. Uiteraard met alle ups and downs.

Allard is daarnaast ook actief als commissaris, investeerder, coach en spreker. Hij is vader van twee zoons, Maas en Duco, enthousiast sporter en woont in Bussum.

 

 

 

 

 

 

Wie wordt Ondernemer van het Jaar 2016?

De genomineerden zijn bekend, het programma is rond. Op woensdag 14 december 2016 horen we wie zich Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf 2016 mag noemen!

De genomineerden zijn:

  • Jan Smink, topkok
  • Sven van Rooyen, BAI IT-solutions
  • Familie Boersma, Modehuis Boersma & SIMS

Tijdens een feestelijke ondernemersavond in Victoria Park wordt de winnaar bekend gemaakt. Vanwege de tiende editie blikken we ook met alle negen voorgaande Ondernemers van het Jaar terug!

Bent u ondernemer in Weststellingwerf, dan bent u van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 5 december via ovhj@ondernemeninweststellingwerf.nl.
Leden van de Commerciële Club Weststellingwerf hebben gratis toegang (2 personen per bedrijf). Niet-leden betalen € 15,- entree per persoon.

Praktische informatie:

Datum: 14 december 2016
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Victoria Park, Drafsportlaan 20, Wolvega

Verkiezing Ondernemer van het Jaar beleeft tiende editie

Wolvega – 19 september 2016 – De Commerciele Club Weststellingwerf organiseert voor de tiende maal de verkiezing Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf. De tiende editie is reden voor een feestje, daarom wordt de verkiezingsavond extra aangekleed. Woensdag 14 december wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke ondernemersavond. Deze avond wordt er tevens met alle winnaars uit de afgelopen jaren teruggeblikt op het succesvolle evenement.

Naast een terugblik wordt er natuurlijk een nieuwe Ondernemer van het Jaar gekozen.

Wie moet dat worden? Wie heeft zich volgens u afgelopen jaar onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, personeelsbeleid, circulaire economie of heeft op andere wijze de nieuwe economische tijden als een kans benut?

Dit jaar zoeken we het in de hoek van creatief denken om bijvoorbeeld duurzaam te kunnen ondernemen en om op innovatieve wijze nieuwe markten aan te boren in een circulaire en veranderende economie.
Welke ondernemer/onderneming staat volgens u synoniem voor Out of the box denken?

Tot en met 28 oktober 2016 kunnen ondernemers uit Weststellingwerf worden voorgedragen voor de titel Ondernemer van het Jaar. Mail uw nominatie (voorzien van uitgebreide motivatie en contactgegevens van de ondernemer) door naar ovhj@ondernemeninweststellingwerf.nl en volg de aanloop naar de verkiezing op Facebook of deze website.

Dierenkliniek Wolvega wint ondernemersprijs Weststellingwerf

Wolvega – 17 december 2015 – Maatschap Dierenkliniek Wolvega is winnaar geworden van de ondernemersverkiezing Weststellingwerf. Uit handen van Eric van der Zee van Martec Nederland, de winnaar van 2014, kregen de acht maatschapleden de prijs, een bokaal, overhandigd. Dierenkliniek Wolvega (filmpje) mag zich een jaar lang Onderneming van het Jaar Weststellingwerf noemen.

In een volle zaal van hotel Van der Valk in Wolvega zagen zo’n 200 ondernemers de dierenkliniek winnen. De andere genomineerden waren Polyvision Noordwolde (filmpje) en Tank- en Apparatenbouw De Blesse (filmpje).

Volgens juryvoorzitter Siem Jansen was doorslaggevend argument voor de keuze de in alle opzichten doordachte bedrijfsstrategie van Dierenkliniek Wolvega.

De jury bestond naast Siem Jansen uit Sippy Tigchelaar (Omrop Fryslân), Bouwe de Boer (gemeente Leeuwarden) en Eric van der Zee (Martec Nederland).

De verkiezing Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf werd voor het negende jaar georganiseerd door de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW). CCW-voorzitter Michiel Kranendonk benadrukte in zijn openingswoord de duurzame drive die tegenwoordig steeds meer van ondernemers wordt gevraagd.
De avond werd gepresenteerd door Henk Feitsma van Spin Off Communicatie uit Oldeberkoop.
In het kader van het thema ‘het nieuwe ondernemen’ gaven drie lokale, ambitieuze agrariërs een blik achter de schermen van hun bedrijfsvoering. In een panelgesprek vertelden zij aan de ondernemers in de zaal hoe zij zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en wat dat betekent voor de bedrijfsvoering in de agrarische sector. Weststellingwerf is rijk aan agrarisch ondernemerschap en dat was voor de CCW reden om deze groep ondernemers ook bij de verkiezing te betrekken.

Na afsluiting van het officiële gedeelte bleven de ondernemers onder het genot van een hapje, drankje en de muzikale klanken van The Swinging Dutchman nog uitgebreid netwerken.

Klik hier voor de foto’s van de avond. 

Tekst: Jelleke Bouma
Foto’s: Lenus van der Broek

 

Juryrapport winnaar:

Dierenkliniek Wolvega

Is een dierenkliniek een onderneming? Met die vraag ging de jury op pad. Het antwoord is eenduidig “ja”. Ook in de wereld van dierenwelzijn/ dier geneeskunde is sprake van een markt. Of het nu gaat om huisdieren, veehouderij of paarden. De dierenkliniek heeft met name op het terrein van welzijn en geneeskunde voor paarden met een (inter) nationale markt te maken en heeft op dat gebied naam gemaakt.

Wanneer je internationaal bekend staat bestaat het gevaar dat je de lokale klant met zijn of haar huisdier vergeet. Binnen de maatschap realiseert men zich dat duidelijk en is er voor gekozen om te segmenteren zodat alle klantgroepen goed bedient worden en de kliniek voor alle doelgroepen ook herkenbaar blijft met een eigen sfeer en laagdrempelig.

Voor de dierenkliniek is duurzaamheid vooral vertaald naar de eigen sector. Met name in de vorm van het verminderde gebruik van antibiotica en bedrijfsbegeleiding gericht op preventie i.p.v. curatieve behandeling . Daardoor is het gebruik van antibiotica met ca. 35% afgenomen en dat proces wordt doorgezet naar nog minder. Dat lijkt minder spectaculair dan het is.

Naast een up-to-date inrichting van de gebouwen biedt de dierenkliniek nieuwe producten aan in de vorm van b.v. een huisdierenzorgplan. Een innovatieve manier om aan klantenbinding te doen die nieuw is voor de branche in Friesland.

Binnen de maatschap is er een duidelijke visie op bedrijfsvoering die complexer is dan zo op het eerste oog lijkt. Er wordt veel geïnvesteerd in opleiding en training van medewerkers. Deze organisatievorm, van een maatschap, vergt een manier van samenwerken met begrip en delen. Daar slaagt men wonderwel in.

Samenvattend: Na het bezoek zijn we er van overtuigd als jury dat hier een echte onderneming staat die zich binnen haar branche onderscheidt op velerlei gebied en daarmee ook terecht via deze nominatie wel eens in het zonnetje gezet mag worden.

Eric van der Zee (Martec Nederland) wint ondernemersverkiezing

Wolvega, 10 december 2014 – Eric van der Zee van Martec Nederland te Wolvega heeft woensdagavond de titel Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf in de wacht gesleept. De andere genomineerden waren Alex Travaillé van Wolvega Panelen en Albert de Puijsselaar en Jan Feersma Hoekstra van Agriton Noordwolde.

De Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) reikte de prijs voor achtste maal op rij uit, maar goot de verkiezing dit jaar in een nieuw jasje. Inspelend op de snel ontwikkelende omgeving, werd dit jaar in de beoordeling van de genomineerde bedrijven expliciet gelet op de wijze waarop de ondernemers meegaan in die ontwikkelingen en zich focussen op ‘Het Nieuwe Ondernemen’.

Daarbij aansluitend verzorgde duurzaamheidsspeciast Bouwe de Boer een inspirerende presentatie.  De avond bij Van der Valk in Wolvega werd bijgewoond door bijna 200 ondernemers uit Weststellingwerf.

Juryvoorzitter Siem Jansen (directeur NOM) gaf aan dat de drie bedrijven zeer dicht bij elkaar lagen. De keuze viel uiteindelijk op Van der Zee van Martec. ’Een verborgen parel die wereldwijd opereert. Wanneer je binnen komt bij Martec heb je niet het idee dat je te maken hebt met een onderneming die op het terrein van ‘slijtvast slijpen’  een reputatie heeft bij veel bedrijven. Eric is vanaf 2000 bezig met zijn bedrijf. Lange tijd alleen maar inmiddels gegroeid naar 12 medewerkers. ‘

Na een moeilijke periode in 2012 maakte Van der Zee, samen met het personeel de keuze om zich te concentreren op de kernactiviteit van zijn bedrijf.

‘Juist daardoor heeft hij kunnen groeien en overleven. Het getuigt van moed om zo’n fundamentele keuze te maken en die dan ook door te voeren. Hij richt zich sterk op zijn medewerkers en weet de juiste toon te vinden om hen te motiveren. Hij schuwt daarbij niet om ‘moeilijke” medewerkers in dienst te nemen en  geniet ervan wanneer zij groeien binnen het bedrijf.

Een no-nonsense ondernemer die zichzelf en zijn bedrijf toonaangevend in zijn specialisme heeft weten te maken.

Jeroen van ‘t Heck (Van Heck bv) Ondernemer van het Jaar

Wolvega, 12 december 2014 – Jeroen van Heck uit Noordwolde is ‘Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf 2013’. Van Heck was genomineerd samen met Sikko Kapenga van Home Center Wolvega en Herman van Dijk van Van Dijk Coating in Noordwolde. Op een feestelijke ondernemersavond op 11-12-2013 werd de winnaar bekend gemaakt.

Ruim tweehonderd ondernemers uit de regio woonden de verkiezing bij in hotel Van der Valk Wolvega. Juryvoorzitter Siem Jansen gaf aan dat de Van Heck Groep in Noordwolde in de loop der jaren uitgegroeid is tot een wereldspeler op het terrein van de bouw en verhuur van mobiele pompen. Kenmerkend is dat kwaliteit en betrouwbaarheid voorop staan. Daarom ontwerpt en bouwt Van Heck producten in eigen beheer. Niet alleen wordt nagedacht over het eigen product, maar ook met de klant wordt vooruitgedacht: dit betekent  vooraf calamiteitenplannen maken zodat je in noodgevallen snel kunt handelen. En die calamiteitenplannen kunnen ze ook leveren voor de klant. Kwaliteit en levensduur dienen op alle momenten te worden gegarandeerd, of het nu op zee is of in de woestijn. Daarbij speelt men in op trends zoals zuinig brandstof gebruik.  Specifiek voor rampen op zee heeft het bedrijf vanuit de eigen kernactiviteiten (alle kennis van pompen) een nieuw product ontwikkeld samen met een partner, waarbij het patent in Noordwolde ligt. Daarmee toont het bedrijf zich flexibel in haar marktstrategie.
De avond werd gepresenteerd door Geartsje de Vries van Omrop Fryslân. Ate van der Meer van SnakeWare gaf een korte, prikkelende inleiding over het nieuwe ondernemen.
De jury van de verkiezing Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf bestond dit jaar naast voorzitter Siem Jansen uit Sippy Tigchelaar en Maarten de Boer van Vitablend Wolvega, die vorig jaar de titel won. De Boer liet zich deze avond vertegenwoordigen door general manager Jeen Beijert van Vitablend.
Na het officiële gedeelte zorgde de band Alice Springs in akoestische vorm voor een feestelijke afsluiting.

Verkiezing Ondernemer van het Jaar beleeft tiende editie

Wolvega – 19 september 2016 – De Commerciele Club Weststellingwerf organiseert voor de tiende maal de verkiezing Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf. De tiende editie is reden voor een feestje, daarom wordt de verkiezingsavond extra aangekleed. Woensdag 14 december wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke ondernemersavond. Deze avond wordt er tevens met alle winnaars uit de afgelopen jaren teruggeblikt op het succesvolle evenement.

Naast een terugblik wordt er natuurlijk een nieuwe Ondernemer van het Jaar gekozen.

Wie moet dat worden? Wie heeft zich volgens u afgelopen jaar onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, personeelsbeleid, circulaire economie of heeft op andere wijze de nieuwe economische tijden als een kans benut?

Tot en met 28 oktober 2016 kunnen ondernemers uit Weststellingwerf worden voorgedragen voor de titel Ondernemer van het Jaar. Mail uw nominatie (voorzien van uitgebreide motivatie en contactgegevens van de ondernemer) door naar ovhj@ondernemeninweststellingwerf.nl en volg de aanloop naar de verkiezing op Facebook en ondernemeninweststellingwerf.nl.