Over de OVN

Ondernemers Vereniging Noordwolde

Over-de-OVN

De Ondernemersvereniging Noordwolde (OVN) is opgericht in 1997.
Deze vereniging is de opvolger van de Winkeliersvereniging Noordwolde (WVN) welke in 1962 opgericht is.
Het is een vereniging voor en door ondernemers in de gemeente Weststellingwerf en dan specifiek gericht op Noordwolde en omstreken. Bij omstreken wordt bedoelt de plaatsen Vinkega, Steggerda, de Hoeve, Zandhuizen, Oosterstreek en Boijl.
De OVN is een notarieel geregistreerde vereniging, die als doelstelling heeft: het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging, voor wat betreft de zakelijke, maatschappelijke en sociale aspecten. De vereniging biedt een platform voor netwerken en uitwisseling van informatie.
De statuten van de ondernemersvereniging Noordwolde zijn op te vragen bij het secretariaat of bij de KvK in Leeuwarden.

De missie van de OVN, als actieve ondernemersorganisatie, is een bijdrage leveren aan de vergroting van de economische dynamiek van Noordwolde en omstreken en kiezen voor economische ontwikkeling en groei van de werkgelegenheid. Als lid van de OVN heeft u meer grip op wat er in Noordwolde en omstreken gebeurd.
Doelstellingen:
De doelstellingen van de OVN zijn:
•    Het bevorderen van de belangen van de leden van de vereniging.
•    Het onderhouden van contacten met de gemeente, provincie en landelijke overheden.
•    Het onderhouden van contacten met Bedrijfsschappen, Kamer van Koophandel en andere instellingen op dit niveau.
•    Het betrekken van in ons dorp gevestigde bedrijven, instellingen en organen bij de verdere ontwikkeling van het dorp en omstreken.
•    Het ondersteunen en bevorderen van de economische bedrijvigheid in Noordwolde en omstreken, alsmede de onderlinge verstandhouding tussen de leden en de diverse overheden, bedrijven, instellingen en organen.
•    Het tonen van belangstelling in het welzijn van de gemeenschap en het leveren van een positieve bijdrage daaraan.
•    Het onderhouden van banden met andere belangenorganisaties, zowel binnen als buiten ons dorp.
•    Het stimuleren van activiteiten welke publiek aantrekken naar Noordwolde.

 

Zij doet dit door middel van:
•    Het houden van vergaderingen. Eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering en eenmaal per jaar een informele ledenbijeenkomst.
•    Het geven van informatie via de website.
•    Het regelmatig plegen van overleg met de Gemeente Weststellingwerf en andere lagere overheden.
•    Het organiseren van excursies.
•    Het organiseren en/of uitvoeren van lezingen en cursussen.
•    Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling.
•    Het samenwerken met andere organisaties, die een gelijk of aanverwant doel nastreven.
•    Andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.