Winkeliers aan zet voor toekomst winkelstraat Wolvega

WOLVEGA – De detailhandel is volop in beweging. Dat geeft kansen, maar zorgt ook voor bedreigingen. Ook voor Wolvega. De winkeliersvereniging WOW wil niet afwachten wat er gaat gebeuren, maar neemt het heft in eigen hand.

‘De vraag is hoe we de de komende 5 à 10 jaar op deze ontwikkelingen moeten inspelen’, zeggen WOW-voorzitters Freddy Ranft en Bert Piest. Beide ondernemers willen in kaart laten brengen hoe het winkelgebied van Wolvega ervoor staat. ‘We zijn erg benieuwd hoe de winkeliers de huidige winkelsituatie inschatten. En we zijn vooral ook nieuwsgierig hoe de winkeliers denken over de noodzakelijke stappen die we met z’n allen moeten nemen om het winkelcentrum van Wolvega aantrekkelijk te houden.’ Keukentafelgesprekken

In januari en februari worden alle winkeliers benaderd voor een keukentafelgesprek. In kleine groepjes, van maximaal zes personen, wordt er gesproken over de toekomst van winkelen in Wolvega. Iedereen mag zijn of haar mening en visie kwijt. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de kansen en mogelijkheden om Wolvega een aantrekkelijk winkeldorp te laten blijven.

De gesprekken vinden plaats onder leiding van een aantal zorgvuldig gekozen gespreksleiders. Zij zijn niet direct betrokken bij het centrum als ondernemer, maar hebben wel een band met de plaats Wolvega.

Kansen

‘Met de suggesties die hieruit komen en notie van de plannen die de winkeliers hebben, hopen wij beter inzicht te krijgen in de kansen voor het winkelcentrum Wolvega’, laten de WOW-voorzitters weten. ‘De input uit deze gesprekken biedt ons ook handvatten om – waar nodig – met de gemeente in gesprek te gaan.’

Voor meer informatie over dit initiatief kan men contact opnemen met: Freddy Ranft franft@optie1.nl en Bert Piest margreet.piest@ziggo.nl

kerstkoopzondag1

(Foto: Lenus van der Broek)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.