12 september bijeenkomst omgevingsvisie

Weststellingwerf werkt momenteel aan haar Omgevingsvisie en doet dit samen met de inwoners. Door samen te ‘puzzelen’ aan onze omgeving, vinden we elkaar en versterken we elkaar hierin. En dat is waar de nieuwe Omgevingsvisie voor bedoeld is.

Het proces verloopt in verschillende stappen:

  • In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Atelier ZZ eind 2015 heeft gemaakt van de gemeente.
  • Er zijn twee Inspiratieavonden in april 2017 gehouden, waarbij in totaal meer dan 170 inwoners en andere betrokkenen input hebben geleverd voor de verschillende thema’s.
  • Op dinsdag 12 september vanaf 17.30 uur wordt er themabijeenkomst georganiseerd in het MFC de Ni’je Stienze in Nijeholtpade, waarop met betrokkenen van gedachten wordt gewisseld over de toekomst van Weststellingwerf.
  • ZIE UITNODING.
  • Het thema op deze avond is: ‘We maken het nog mooier’. Het gaat over: wonen, winkelcentrum Wolvega, ondernemen, openbare ruimte en verkeer, dorpsranden en gezonde leefomgeving.

(Foto: Lenus van der Broek)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.