Afval scheiden loont!

Werk mee aan een circulaire maatschappij en reduceer het rest afval door het PMD (Plastics, Metalen, Drankkartons) van het restafval te scheiden.

De Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega (SPBW) organiseert samen met Renewi de inzameling van bedrijfsmatig PMD (Plastics die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke verpakkingsplastics, Metalen, vooral bestaande uit blik, en Drankkartons). Via deze inzameling sluiten ze aan op de overheidsdoelstelling om in 2050 een volledig circulaire maatschappij te hebben. Volledig circulair betekent feitelijk dat er geen restafval meer bestaat en dat alle vrijkomende afvalstromen via recycling kunnen worden omgezet in nieuwe grondstoffen.

Door middel van het inzamelen én verwerken van PMD kunnen we gezamenlijk nu al een behoorlijke reductie van de stroom restafval bewerkstelligen. Hierbij is het onderscheid tussen restafval en PMD cruciaal. Restafval wordt voor het overgrote deel verbrand in een verbrandingsoven, terwijl het ingezamelde PMD-materiaal voor minimaal 90% wordt gerecycled. De reden waarom Renewi bronscheiding toepast is dat dit aantoonbaar betere recyclingresultaten
geeft.

Het schema hieronder laat zien wat wel en niet onder PMD valt ⤵️
Samen bereiken we meer! Wil je meer weten over het Afval collectief klik hier. Of wil je je met je bedrijf aanmelden? Stuur dan een mail naar: info@parkmanagementwolvega.nl

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.