Parkmanagement

Door het Parkmanagement is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een afvalcollectief met Renewi. Bedrijven, organisaties, sportverenigingen etc. in Weststellingwerf mogen en kunnen zich aansluiten bij dit collectief. Op dit moment zijn er zo’n 33 deelnemers. Door het Parkmanagement zijn er met Renewi zeer concurrerende prijsafspraken gemaakt. Voor nieuwe deelnemers ligt er, onder voorwaarden, een besparingsmogelijkheid van 10%.

Afval bestaat niet.
Renewi ziet afval niet als het einde maar als het begin van een cyclus. Afval verdient een tweede leven, door afvalstromen bijvoorbeeld nuttig toe te passen als basis voor nieuwe grondstoffen. Dat geeft waarde aan afval. Voor onze klanten én voor het milieu. Renewi zamelt allerlei soorten rest- en afvalstromen in, van bouw- en sloopafval tot gevaarlijk afval en van papier en karton tot incontinentiemateriaal. Iedere afvalstroom heeft zijn eigen karakteristieken en vereist een specifieke inzamelmethode en specifiek inzamelmateriaal. Voor alle soorten afval kunt u een beroep doen op Renewi.

Voor nader informatie over Renewi zie: https://www.renewi.com/nl-nl/zakelijk
Voor vragen: info@parkmanagementwolvega.nl