CCW bezoekt melkveehouderij van der Zijl

Nijeholtpade – Woensdag 20 maart bezochten de leden van de CCW ondernemer van het jaar 2018 melkveehouderij Van der Zijl uit Nijeholtpade.

Na ontvangst met koffie en soep werd de groep in drieën gesplit en volgde een rondleiding over het boerenbedrijf. De familie Van der Zijl vertelde met veel enthousiasme hoe ze het bedrijf hebben opgebouwd, ondanks diverse tegenslagen en teleurstellingen. Met name de wet inzake de fosfaatrechten. Veel indrukt maakte de uitleg van het terug winnen van de warmte uit melk van pas gemolken koeien voor verwarming van de woning.  Na de rondleiding, waar voor sommige leden een luchtje aan zat, was het tijd voor een lopend buffet. Toen een ieder vol zat was het tijd voor de algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV kende geen spannende zaken. Het ledenaantal groeit nog steeds. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft weer ruimte voor startende ondernemers. 10% van de contributie van de CCW wordt gebruikt voor sponsoring van maatschappelijk betrokken organisaties in Weststellingwerf.  Dit jaar ontvingen Stichting Bijzondere Concerten en Scouting De Linde een bijdrage. Volgend jaar wil de CCW de sponsoractie groter aanpakken met meer Tam Tam. Er was geen bestuursverkiezing. Wel is het bestuur uitgebreid met een lid. Gerrit Jan Prakken is toegetreden als algemeen bestuurslid en heeft het onderdeel communicatie in zijn portefeuille.

(C) Foto’s Gerrit Jan Prakken

Gerelateerde berichten