Jaarvergadering SOW (Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf)

Door Frank Zeintra.

Wolvega – Dinsdagavond 20 november j.l. hield de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW) haar jaarlijkse vergadering. Nadat de voorzitter Henk Verkerk alle aanwezigen welkom had geheten, kreeg penningmeester Frank Zeinstra het woord. Hij nam de aanwezigen mee door de financiën van de SOW. In 2017 zijn alle aanvragen gehonoreerd, helaas niet voor 100% van het aangevraagde bedrag wegens een beperkt budget. In 2018 waren er 7 aanvragen. Veel meer dan de jaren daarvoor en dat laat zien dat SOW meer bekendheid krijgt in Wolvega. Het bestuur van de SOW beoordeeld de aanvragen op basis van statuten en reglement en heeft daarom 3 aanvragen afgewezen. Deze aanvragers beschikten niet over zogenaamde trekkingsrechten; alleen ondernemers die Reclamebelasting betalen krijgen die trekkingsrechten. Enkele vragen van aanwezigen worden behandeld.

Na de pauze werden de resultaten van de enquête besproken. Deze enquête is onderdeel van de tussenevaluatie die SOW – volgens afspraak met de Gemeente – heeft gemaakt. Van de ruim 400 ondernemers die Reclamebelasting betalen heeft 123 de enquête ingevuld. Een hele mooie en representatieve score. Belangrijkste conclusie uit die evaluatie is dat het ondernemersfonds het primaire doel heeft gehaald, namelijk het borgen en continueren van de activiteiten in het Centrum van Wolvega en het voorkomen van free-riders.

Het bestuur van SOW is tevreden over de samenwerking met de Gemeente inzake het innen en doorbetalen van de Reclamebelasting en is blij dat de Gemeente de inningskosten – die in de afgelopen jaren erg hoog waren – de komende jaren niet in rekening brengt. Door deze hoge inningskosten en de bescheiden jaarlijkse Reclamebelasting is er helaas onvoldoende budget om de economische vitaliteit van Wolvega en haar ondernemers te versterken en een beweging naar voren te maken. Voor de toekomst van SOW komen uit de enquête een aantal aandachtspunten naar voren:

Ruim 80% van de ondernemers is voorstander van het Ondernemersfonds. Het merendeel wil graag dat er onderscheid gemaakt wordt in het bedrag en is niet tevreden met het huidige vaste bedrag van 100,- per jaar. Het bestuur van SOW gaat hiermee aan de slag en komt met een voorstel voor voortzetting van het Ondernemersfonds na 2020. De diverse projecten en thema’s die SOW financieel ondersteund worden toegelicht. Ook in de enquête zaten enkele vragen over huidige en toekomstige thema’s en projecten: voortzetting van de huidige activiteiten in het centrum (het primaire doel) is prima, maar er zal ook gewerkt moeten worden aan activiteiten, projecten en thema’s die ondernemers buiten het centrum ondersteunen en vooruit helpen. Daar is – zoals gezegd – een hoger budget voor nodig, maar ook plannen en initiatieven van de gezamenlijke ondernemers (al dan niet via de aangesloten ondernemersverenigingen). SOW doet daarom een nadrukkelijke oproep aan alle ondernemers om met plannen en ideeën te komen en deze bij SOW of hun ondernemersvereniging in te dienen.

Ondanks de prima respons op de enquête komt ook naar voren dat de SOW beter haar best moet doen op het gebied van communicatie. Ondernemers zijn enthousiast over een nieuwsbrief. Daar kan het bestuur wat respondenten betreft mee aan de slag. De aanwezigen onderschrijven het belang van het Ondernemersfonds en zien de noodzaak van een hoger budget. Voortzetten is noodzakelijk want zonder Ondernemersfonds ontstaat er groot financieel gat en verdwijnen vele activiteiten. Middels een applaus brengen ze de complimenten aan het bestuur van de SOW over en danken ze hen voor de organisatie van het Ondernemersfonds en de informatieavond.

Foto: Gerrit Jan Prakken

Gerelateerde berichten