Ondernemersfonds kan niet alle activiteiten volledig ondersteunen

Wolvega – De Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW) hield dinsdagavond 19 november  haar jaarlijkse vergadering in de Rabobank in Wolvega. Sinds 2016 kent Wolvega reclamebelasting voor ondernemers. De gemeente int deze heffing en geeft het saldo, na aftrek van de gemaakte kosten, door aan de SOW. Uit dit fonds worden jaarlijks activiteiten gefinancierd.

Trekkingsrechten

Penningmeester Frank Zeinstra nam de aanwezigen mee door de financiën van de SOW. In 2018 zijn niet alle aanvragen gehonoreerd. Een deel is afgewezen, omdat de aanvrager niet over zogenaamde trekkingsrechten beschikt. Alleen ondernemers die bijdragen aan het Ondernemersfonds krijgen trekkingsrecht en kunnen een aanvraag indienen. Andere activiteiten zijn maar voor een deel gehonoreerd wegens een beperkt budget. Aan het einde van 2018 had de Stichting een kleine reserve van ruim 3200 euro. De nieuwe secretaris Marcus Dubling licht de gesteunde projecten in 2018 en 2019 kort toe. Dubling volgde Bert Piest op, die wel in het bestuur blijft. Het bestuur bestaat uit: Marcus Dubling (secretaris), Bert Piest (lid), Henk Verkerk (voorzitter), Menno de Koe (lid) en Frank Zeinstra (penningmeester). In 2019 waren er zes aanvragen, veel meer dan de jaren daarvoor. Het bestuur van de SOW heeft alle aanvragen gehonoreerd, alleen niet allemaal voor 100% wegens een beperkt budget.

Bijdrage gaat omhoog

Ook werd de aanpassing in de bijdrage aan het Ondernemersfonds uitgelegd. Met ingang van 1 januari 2020 worden de bijdrage aan het Ondernemersfonds verhoogd. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. Er zijn 2 uitzonderingen: de groep ondernemers die vanuit een klein pand ondernemen (WOZ-waarde tot 50.000,-) houden de huidige 100,- per jaar als bijdrage en ondernemers die vanuit hun woning ondernemen (en geen afzonderlijke zakelijke WOZ-waarde kennen) vallen automatisch ook in de groep waarvoor de bijdrage 100,- blijft. In deze twee groepen valt 22% van alle ondernemers.

Ieder gebied een eigen bijdrage

Een andere aanpassing in het Ondernemersfonds is het gebruik van de trekkingsrechten. In de huidige situatie is het zo dat 75-80% van het jaarlijkse beschikbare budget naar het centrum van Wolvega gaat. Dit was bij de aanvang van het Ondernemersfonds een bewuste keuze, mede ingegeven door de beperkte jaarlijkse bijdrage. Vanaf 1 januari 2020 haalt ieder gebied zijn eigen bijdrage op en kan daar ook zelf aanvragen voor indienen. Het gaat om aanvragen om bestaande activiteiten door te laten gaan, maar er is door het hogere budget ook ruimte om nieuwe activiteiten en initiatieven te ontplooien.

Zie ook de PowerPoint presentaties: DEEL 1 en DEEL 2

(Foto: Lenus van der Broek)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.