OPROEP AAN ONDERNEMERS IN WOLVEGA

“Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW) heeft de ambitie om het ondernemersklimaat in Wolvega te versterken”

WOLVEGA – Sinds 2016 kent Wolvega de reclamebelasting voor ondernemers. De gemeente int deze heffing en geeft het saldo, na aftrek van de gemaakte kosten, door aan de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). Uit dit fonds worden jaarlijks verschillende activiteiten gefinancierd. Net als voorgaande jaren worden ondernemersverenigingen en groepen ondernemers die initiatieven hebben om het economisch klimaat in Wolvega te versterken en bijdragen aan de economische vitaliteit uitgenodigd een aanvraag voor ondersteuning in te dienen.

Bestaande en nieuwe activiteiten
“We willen het geld samenbrengen en terug laten vloeien naar dezelfde club ondernemers”, legt voorzitter Henk Verkerk uit, die samen met Frank Zeinstra en Bert Piest het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds vormt.
“Het is heel belangrijk dat we niet alleen bestaande activiteiten organiseren, maar ook meer nieuwe activiteiten”, zegt Bert Piest. Hij roept de verschillende ondernemersverenigingen, maar ook groepen van minimaal 10 ondernemers op om hun plannen en ideeën met het bestuur te delen. Aan het begin van ieder jaar verzamelt het bestuur de diverse aanvragen, bekijkt of de aanvraag een collectief doel dient ter versterking van het ondernemersklimaat in Wolvega en komt dan tot een keuze. Kortom, ambities genoeg om van SOW – voor en door alle ondernemers in Wolvega – een succes te maken.

Eerlijk delen van lasten
De SOW geeft een financiële basis voor een economisch vitaal en leefbaar Wolvega. “Het stimuleert samenwerking en synergie en garandeert dat activiteiten zoals een Sinterklaasintocht voor de toekomst geborgd zijn. Het zorgt voor het gezamenlijk en eerlijk delen van de lasten”, aldus Frank Zeinstra.

Aanvraag indienen
Heb je een goed idee of een mooi plan? Mail je aanvraag voor eind maart naar Bestuursow@gmail.com. Graag een korte beschrijving van het plan, de activiteiten, een specificatie van de verwachte kosten en een onderbouwing van de aangevraagde bijdrage.
Kijk op de website www.ondernemeninweststellingwerf.nl voor de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.

SOW

Gerelateerde berichten