SOW op inspreekuur gemeente

Algemeen, SOW

Op 7 oktober sprak Voorzitter Henk Verkerk in bij de gemeente:

——————————————————————————————————————- 

Geachte gemeenteraad, 

Mijn naam is Henk Verkerk en ik ben voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf. 

Zoals u weet is het Ondernemersfonds voor zijn funding afhankelijk van de Reclamebelasting. Deze belasting wordt door de ondernemers van Wolvega betaald en via de Stichting weer teruggeven aan dezelfde ondernemers. Uit dat fonds worden al vanaf 2016 diverse activiteiten financieel ondersteund die bijdragen aan de economisch vitaliteit van Wolvega. Ik noem er een paar die we allemaal kennen en herkennen en belangrijk vinden voor de leefbaarheid en economische vitaliteit van ons dorp: 

– Fietsvierdaagse en Lindefestival – Diverse markten gedurende het jaar. (Kerstmarkt, voorjaarsmarkt, Koningsmarkt) – Koopzondagen – Activiteiten en evenementen op het Centrumplein – Huisnummerproject op het industrieterrein vindbaarheid voor bezoekers, klanten 

maar ook de hulpdiensten en beveiliging 

Uit de tussentijdse evaluatie en enquête onder de ondernemers blijkt dat het Ondernemersfonds is geslaagd in het borgen van deze bestaande activiteiten en het uitsluiten van zogenaamde free-riders. Deze 2 doelen waren in 2015 aanleiding om te starten met het Ondernemersfonds. Voor de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf en de betrokken ondernemers is deze constatering alleen al voldoende om het tijdelijke karakter van de Reclamebelasting om te zetten in een langjarige maatregel. 

Ook blijkt uit de evaluatie en enquête dat er voor de toekomst nogal wat wensen zijn. In het raadsvoorstel worden de nieuwe activiteiten wel genoemd, maar niet concreet toegelicht. Ik ben daarom blij dat ik dat hier nader kan toelichten. Belangrijk is dan om te weten dat SOW zelf geen activiteiten ontwikkeld en uitvoert, maar afhankelijk is van de aanvragen die ondernemersverenigingen of groepen ondernemers kunnen indienen. In de enquête hebben we er daarom ook naar gevraagd. Zo wordt er vaak genoemd: 

– Bestrijden van leegstand in het centrum – Bereikbaarheid en gratis parkeren in en rond het centrum – Het inzetten van een centrummanager of bedrijvenmanager – De bewaking van het bedrijventerrein wordt nu door enkele bedrijven betaald. 

Dat kan uitgebreid worden en ook daar zouden de free-riders eruit moeten. – Toeristische promotie en/of Regiomarketing 

Voor de duidelijkheid; deze initiatieven zijn door de ondernemers aangedragen en worden in onze contacten met de diverse ondernemersverenigingen vaak genoemd. Enkele initiatieven daarvan zijn ook al in voorbereiding en deels al in uitvoering, andere zullen opgepakt worden, zodra de financiële middelen beschikbaar zijn. 

Tegelijkertijd merken wij dat ondernemers mede door het Ondernemersfonds elkaar beter weten te vinden, vaker en beter overleg hebben en ook vaker gezamenlijk grote en kleine projecten oppakken. De tussenkomst van het Ondernemersfonds is dan soms helemaal niet nodig om tot een stijging van het Bruto Lokaal Product te komen. Het Bruto Lokaal Product is de lokale variant van het Bruto Nationaal Product, een hele goede graadmeter van de economische vitaliteit en economische ontwikkeling van een dorp of land. 

U als raadslid heeft vast wel eens van ondernemers de opmerking gehoord, dat ze niet snappen waarom zij als individu moeten mee betalen aan bijvoorbeeld de Sinterklaasacties. Ze vinden dat die kosten door de winkeliers gedragen moeten worden, want die profiteren daar ook van. Die opmerkingen horen wij ook. In het voorliggende voorstel hebben we daar ook nadrukkelijk rekening mee gehouden door het fenomeen trekkingsrechten veel duidelijker te benoemen. Kortgezegd komt het er in het voorliggende voorstel op neer dat de winkeliers hun eigen activiteiten financieren en de andere ondernemers ook. Ieder gebied haalt zijn eigen bijdrage op en krijgt die terug in de vorm van een bijdrage voor een aangevraagd project. Omdat er ook gebiedsoverstijgende activiteiten zijn (zoals bereikbaarheid, toeristische promotie etc.) reserveert de SOW een deel van de totale bijdragen voor algemene projecten. 

Geachte gemeenteraad, ik ga afronden. We hebben begin september een bijeenkomst voor de ondernemers gehouden en ook de gemeenteraad daarvoor uitgenodigd. Enkele van u waren daar ook aanwezig. Dank voor de belangstelling. Wij hebben de presentatie van die avond geprint en voor alle fracties een exemplaar meegenomen. Deze lichten we vanavond van harte toe, maar ook als u later behoefte heeft aan toelichting of vragen heeft, zijn we altijd beschikbaar voor een gesprek. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

Bestuur Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf Henk Verkerk, voorzitter 

bekijk de gehele bijdrage: Tekst + Bijlage Inloopspreekuur Gemeenteraad 7 Oktober 2019

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.