Uitvoering Nota Recreatie Toerisme

Wolvega – Nadat de Nota Recreatie en Toerisme Weststellingwerf in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld, is met de sector gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme als logisch vervolg op de nota. Dit uitvoeringsprogramma is nu gereed en heeft een looptijd van 2016 – 2020.
Verschillende Weststellingwerfse ondernemers hebben tijdens de inventarisatieronde veel input geleverd voor het regionale Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme De Friese Wouden en dit is een goede basis gebleken om tot het gemeentelijk uitvoeringsprogramma te komen. Hierdoor passen de gemeentelijke projecten naadloos binnen de doelen en aandachtsgebieden van het regionale uitvoeringsprogramma. Dit biedt bovendien kansen voor het verkrijgen van provinciale subsidie s. Daarnaast kan een gemeentelijk toeristisch investeringsfonds mogelijkheden bieden om projecten (mede) te financieren. De middelen voor een toeristisch investeringsfonds worden meegenomen in de kadernota. De raad nam op 12 september  het uitvoeringsprogramma voor kennisgeving aan complimenteerde het college met dit programma.

Het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de 3 sporen die de Nota Recreatie en Toerisme Weststellingwerf worden beschreven. De navolgende pagina’s bevatten per spoort een overzicht van projecten en activiteiten die de komende jaren tot uitvoering zullen worden gebracht. Het is een dynamische lijst van projecten en activiteiten, hetgeen betekent dat er projecten, die passen in de geformuleerde doelen, aan de lijst kunnen worden toegevoegd gedurende de looptijd van het programma..

SPOOR 1 IDENTITEIT EN PR

Om alle kwaliteiten van Weststellingwerf als toeristisch product ten volle te kunnen benutten en meer (verblijfs-)toeristen naar dit gebied te trekken, is het vermarkten van groot belang. Het gebied moet in beeld worden gebracht (identiteit) en ook daadwerkelijk in beeld komen bij de toerist (PR).

SPOOR 2 SAMENHANG EN VERBINDING

Door bredere samenwerking tussen de recreatiebedrijven onderling kan veel bereikt worden. Er kunnen boeiende en leuke arrangementen ontstaan en er is in de communicatie naar buiten toe veel te winnen bij een gezamenlijk optrekken.

SPOOR 3 KWALITEIT

Weststellingwerf heeft veel kwaliteiten die voor de toerist de moeite van het ontdekken waard zijn. Het is een land van natuurlijk ritme dat boeiend is voor rustzoekers, natuurliefhebbers, fietsers, wandelaars en waterrecreanten. Omdat deze gemeente nog lang niet overspoeld wordt door toeristen, is er nog een flinke groei van de toeristische sector mogelijk zonder de kernkwaliteiten van het gebied aan te tasten.

naamloos  toerisme

(Foto: Lenus van der Broek)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.