Parkmanagement

Doelstellingen

Het doel van Parkmanagement is het structureel verbeteren van het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen.

  • In stand houden van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.
  • Realisatie van duurzaamheid met blijvende functionaliteit.
  • Het behouden van een hoog voorzieningenniveau.
  • Representativiteit van de bedrijventerreinen borgen.
  • Behoud waarde onroerend goed.
  • Besparingen op inkoop van collectieve diensten.

    (Foto: Lenus van der Broek)