Parkmanagement

Privacy statement

Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega (SPBW) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website van  belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SPBW houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt SPBW en waarom?

SPBW zal de volgende persoonsgegevens verzamelen naam van het bedrijf, contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

De persoonsgegevens die de SPBW verzameld zullen worden gebruikt om u te informeren m.b.t. de activiteiten van de stichting. SPBW kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. Indien u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Andere belangrijke informatie

De website van SPBW kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina’s ‘cookies’ bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van onze website.

Het kan noodzakelijk zijn – indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek – dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

SPBW behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen en is verantwoordelijk voor een correct beheer van de gegevens. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op. Ook het verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u mailen naar info@parkmanagementwolvega.nl