Doelstelling

Commerciële Club Weststellingwerf

De Commerciële Club Weststellingwerf is een notarieel geregistreerde vereniging, die als doelstelling heeft: het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging, voor wat betreft de sociale, maatschappelijke en zakelijke aspecten in de gemeente Weststellingwerf. Daartoe onderneemt de CCW de volgende activiteiten:

– Het betrekken van in onze gemeente gevestigde bedrijven, instellingen en organen bij de verdere ontwikkeling van de gemeente.
– Het ondersteunen en bevorderen van de economische bedrijvigheid in onze gemeente, alsmede de onderlinge verstandhouding tussen de leden en de diverse overheden, bedrijven, instellingen en organen.
– Het tonen van belangstelling in het welzijn van de gemeenschap en het leveren van een positieve bijdrage daaraan.
– Het onderhouden van banden met andere belangenorganisaties, zowel binnen als buiten onze gemeente.