CCW in de praktijk

Commerciële Club Weststellingwerf

In de gemeente vinden dagelijks zaken plaats die van belang zijn voor ondernemers. Beslissingen op politiek terrein, activiteiten van andere bedrijven, ontwikkelingen op economisch gebied, kortom: zaken waar we allemaal mee te maken hebben. Vaak hebben we het gevoel dat deze zaken voor een belangrijk deel aan ons voorbij gaan. Soms omdat we er niet genoeg informatie over hebben, soms omdat we menen er geen invloed op te kunnen uitoefenen.

Als lid van de CCW heeft u meer grip op wat er in de gemeente gebeurt. Tijdens de bijeenkomsten van de CCW wordt u geïnformeerd over bovengenoemde zaken. Simpelweg omdat er binnen de club mensen zijn die er meer mee te maken hebben. Daarnaast kunnen we, met de brede basis die de CCW heeft, een serieuze gesprekspartner zijn van (bijvoorbeeld) het gemeentebestuur. Maar ook de relatie tussen de bedrijven onderling verbetert aanmerkelijk door een hechter onderling contact. Zo zou het best eens kunnen zijn dat u innovatieve ideeën heeft waar anderen iets mee kunnen doen. Of omgekeerd natuurlijk…..

Kortom
Het lidmaatschap van de CCW is dus van belang voor wie serieus zaken wil doen in de gemeente Weststellingwerf. Voor de € 300,- die het lidmaatschap kost bent u verzekerd van actuele informatie over de ontwikkelingen in de gemeente en over ontwikkelingen op het gebied van zakendoen in het algemeen, ondernemersbelangen worden actief behartigd, en u heeft volop gelegenheid om te netwerken tijdens de maandelijkse bijeenkomst, waarbij het apéritief en het eten voor rekening van de CCW zijn.

U kunt 2x komen sfeerproeven, zodat u op uw gemak kunt kennismaken met de CCW en haar leden. Als nieuw lid betaald u het eerste jaar de helft van het lidmaatschap, dit wordt dan € 150,-. Daarna gaat het standaard jaarlijkse tarief van € 300,- in.

Statuten
De statuten van de Commerciële Club Weststellingwerf zijn op te vragen bij het secretariaat of bij de Kamer van Koophandel Friesland in Leeuwarden.