Visie CCW

Commerciële Club Weststellingwerf

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2022 is de visie voor 2022-2024 vastgesteld:

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar secretariaat@ccweststellingwerf.nl of spreek een van de bestuursleden aan!

Hieronder vindt u de toekomstvisie van de Commerciële Club Weststellingwerf van de voorgaande jaren.
Periode 2019-2021
Periode 2014-2018 (op te vragen via het secretariaat)