Parkmanagement

Door de Parkmanagement organisatie wordt vanaf 2015 periodiek een schouw gehouden over de industrieterreinen van Wolvega. Tijdens het periodiek overleg worden door het Parkmanagement en vertegenwoordigers van de gemeente knelpunten besproken. Als een urgent knelpunt wordt geconstateerd wordt ogenblikkelijk actie ondernemen.

Voorbeelden van knelpunten zijn:

  Fietspad deels overwoekerd met gras

Straatwerk beschadigd

Gedumpt afval

Kolken dicht door onkruid

Mocht u een knelpunt willen melden dan kan dat bij de Parkmanagement organisatie of bij de gemeente.

Contact Parkmanagement organisatie: info@parkmanagementwolvega.nl
Contact gemeente Weststellingwerf: info@weststellingwerf.nl