Even voorstellen: Bernd Altenburg van Renewi

Even voorstellen.
Mijn naam is Bernd Altenburg. Ik ben 32 jaar en woonachtig in Leeuwarden. Nu inmiddels al anderhalf jaar aan boord binnen Renewi. Mijn dagelijkse werkzaamheden verricht ik vanuit Drachten. Mijn regio bestaat uit Friesland, de kop van de Flevo polder en vanaf Emmeloord tot Lauwersoog (globaal).

Samenwerking Parkmanagement Wolvega.
Ook meermaals contact gehad met de zeer actieve Parkmanagement vereniging Wolvega. Het viel mij meteen op dat er een goed ondernemersklimaat is in de regio Westellingwerf en wij als Renewi willen daar graag bij aansluiten. Ook willen wij graag meedenken met de verschillende bedrijven die op dit moment worstelen met duurzaamheidsvraag stukken.

Wie is Renewi?
Voor degene die niet helemaal helder voor de bril hebben wie Renewi is. Renewi is een bedrijf ontstaan uit de fusie van verschillende afvalverwerkers en het toenmalige van Gansewinkel. Wij als Renewi streven ernaar om het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn.

Wat we daar mee bedoelen?
Bij Renewi richten wij ons op het verkrijgen van waarde uit de verschillende afvalstromen in plaats van het verbranden of storten van afval.

In contact.
Graag kom ik dan ook met ondernemers/bedrijven uit jullie netwerk in gesprek om te kijken hoe we de verschillende stromen op een dusdanig duurzame manier kunnen gaan inzamelen dat het bijdraagt aan een schoner Wolvega.

Bernd Altenburg
Mobiel: 0628957768
E-mail: bernd.altenburg@renewi.com