Parkmanagement

Even voorstellen, de nieuwe wijkagent Eric Blaauw

Per 1 december 2021 ben ik in het gebied van Weststellingwerf aan de westzijde van de A32 de nieuwe wijkagent.

Mijn naam is Eric Blaauw en ik ben 51 jaar. In 1991 ben ik aan de politieschool “de Harne” in Harlingen begonnen. Na mijn opleiding heb ik 7 jaar gewerkt in Monster, Zuid Holland. In 2000 ben ik naar Friesland verhuisd en gaan werken aan het bureau Drachten.

Door een zwaar motorongeval ben ik enige tijd niet inzetbaar geweest in de surveillancedienst. Toen heb ik er voor gekozen om naar de politiemeldkamer te gaan. Daar heb ik ongeveer 4 jaar gewerkt. Hierna heb ik nog in Leeuwarden gewerkt tot 2005. Vanaf 2005 tot juli 2020 ben ik gaan werken bij de surveillancedienst in Heerenveen. In juli 2020 ben ik begonnen aan een nieuwe als wijkagent in het gebied van Weststellingwerf aan de oostzijde van de A32. Door interne verschuivingen bij onze organisatie ben ik nu als wijkagent werkzaam in het gebied aan de westzijde van de A32. Bij dit gebied behoort ook Wolvega en de bijbehorende industrieterreinen.

Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil graag het aanspreekbaar zijn voor de mensen, zij weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van de politie. Buurtbewoners en ondernemers kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team Zuidoost Fryslân te Wolvega.

Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. Als ik niet aanwezig ben, kun je een bericht voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 112.

Elke dinsdag kun je bij mij terecht op spreekuur van 10:00 uur tot 12:00 uur in de bibliotheek te Wolvega.

Terug van weggeweest, wijkagent Ilse Nederhoed.

Na bijna 10 jaar met veel plezier in Groningen te hebben gewerkt, met een onderbreking van 2.5 jaar bij een rechercheteam en de bereden politie, werd het in de zomer van 2020 tijd voor een nieuwe stap. Wijkagent in Wolvega en Weststellingwerf-West. Een totaal andere werkomgeving en functie.

In verband met zwangerschapsverlof ben ik een tijdje afwezig geweest, nu ben ik gelukkig weer helemaal terug. Tijdens mijn tijd in Groningen heb ik in de binnenstad gewerkt en was ik lid van een openbaar orde team die werd ingezet tijdens de drukke horeca nachten in Groningen. Na een lange periode op straat heb ik aansluitend ruim 2.5 jaar bij de recherche gewerkt. Wij hielden ons bezig met criminele organisaties in grootschalige drugscriminaliteit zoals (grote) hennepkwekerijen en of synthetische drugs zaken. Een heel succesvol team waar we fantastische resultaten boekten. Een hele mooie ervaring die ik ook zeker in mijn huidige functie kan toepassen.

Als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn en vind ik het belangrijk om benaderbaar te zijn voor een ieder. Ik wil bewoners en ondernemers op het hart drukken om vooral melding te doen indien er zaken spelen die voor ons interessant zijn. Denk dan ook bijvoorbeeld het vermoeden van ondermijnende criminaliteit. Een onderbuik gevoel mag ook altijd bij mij gemeld worden, wie weet is het de start van iets groots en kunnen we met elkaar er voor zorgen dat het aangepakt wordt. We moeten het toch echt samen doen en jullie hulp is heel erg nodig.

In Wolvega zitten veel bedrijven en vanuit mijn functie is één van mijn doelstellingen om de komende tijd de nodige bedrijven op informele wijze in mijn werkgebied te bezoeken en om kennis te maken met de lokale ondernemers. Ik vind het belangrijk wat er speelt in de wijk en natuurlijk ook wat voor mooie bedrijven hier allemaal gevestigd zitten. De uitnodigingen zie ik dan ook graag tegemoet.

Hopelijk tot gauw!

Ilse Nederhoed
0900-8844 , bij spoed: 112
ilse.nederhoed@politie.nl