Parkmanagement

Door G4S wordt nachts op de industrieterreinen van Wolvega op wisselende tijden een aantal uren gesurveilleerd. Er wordt nauw samengewerkt met politie en informatie wordt gedeeld. Door deze samenwerking wordt de effectiviteit vergroot. Periodiek worden de resultaten met de Parkmanagement organisatie besproken. Door het opgestarte certificeringstraject KVO-b wordt de samenwerking beveiliging, politie, gemeente, brandweer en de Parkmanagement organisatie nog meer versterkt.

Door een aantal bedrijven en een bijdrage uit het ondernemersfonds wordt de surveillance gefinancierd. Deelnemende bedrijven krijgen korting op de aanvullende diensten van G4S (aansluiting PAX, opvolging alarmen etc.). De bijdrage aan de collectieve beveiliging worden bepaald op basis van een punten systeem zie: verdeelsleutel-beoordelingsformulier beveiliging.

Voor nadere informatie kunt u de website van G4S bezoeken. Voor een afspraak, voor een vrijblijvend gesprek kunt u Iede Nieuwhof van G4S benaderen of de Parkmanagement organisatie.

Contact G4S: iede.nieuwhof@nl.g4s.com
Contact Parkmanagement: info@parkmanagementwolvega.nl