Heb ik mijn BHV goed geregeld? Is mijn RI&E actueel?

Parkmanagement

Als onderdeel van de acties die een KVO-b certificering vereist, dient er ook aandacht te worden gevraagd voor de individuele veiligheid binnen bedrijven en daarnaast ook weer als collectief onderdeel.

Veiligheid die ook uw buren aangaat en daarmee weer een collectief gebeuren in het kader van KVO-b wordt. We hebben als gebruikers en eigenaars van de industrieterreinen een wederzijds belang dat de BHV is geregeld, risico’s zijn geïnventariseerd en preventieve maatregelen zijn genomen.

U zou zich af en toe even kunnen afvragen:

 • heb ik voldoende BHV-ers?
 • zijn mijn BHV-ers voldoende opgeleid?
 • zijn mijn BHV-ers voorzien van de juiste hulpmiddelen?
 • zijn mijn hulpmiddelen voor gebruik gereed?
 • weten mijn medewerkers wat zijn moeten doen bij een calamiteit?
 • heb ik (BHV) calamiteiten kaarten?
 • zijn mijn calamiteitenkaarten actueel?
 • heb ik een ontruimingsplan?
 • is mijn RI&E actueel?
 • heb ik een preventiemedewerker aangewezen?
 • is geregeld hoe ik om ga met bezoekers?

Op b.v. de site van de NBBU is een volledige handleiding voorhanden. De checklist is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en MKB Nederland. Voor brandveiligheid zijn wettelijke normen voorgeschreven die terug te vinden zijn in het bouwbesluit. Zie ook de Arbocatalogus bedrijfshulpverlening.

Voor ondersteuning kunt je mogelijk gebruik maken van de 5x beter. 5xbeter ondersteunt de metaalbewerking en metalektro op het gebied van veilig en gezond werken. Het is een initiatief van vijf sociale partners.

Voorbeelden calamiteiten kaarten zijn op google in ruime mate te vinden.

Voor informatie over het bouwbesluit m.b.t. brandveiligheid: Brandveilig gebruik gebouwen.