Wijziging inzameling PD en flessenglas

Parkmanagement

Met ingang van 2023 is de wetgeving gewijzigd en is het Afvalfonds gestart om naast huishoudelijke inzameling ook gescheiden inzameling van drankenkartons en glazen en plastic consumentenverpakkingen van bedrijven te organiseren en te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om drinkpakjes, plastic snoeppapiertjes, chips- en snoepzakjes, glazen verpakkingen bij onder meer kantoren, basisscholen en winkels.

De fractie PMD is nu PD geworden.

Vanaf 1 januari 2023 wordt dit gescheiden verpakkingsmateriaal kosteloos ingezameld wanneer het materiaal conform de daarvoor geldende acceptatievoorwaarden wordt aangeboden. De inzameling van PD vindt plaats met containers van 240, 770 en 1100 liter. Voor de inzameling van flessenglas worden glascontainers gebruikt met een inhoud van 240 en 660 liter. De frequenties zijn 1 x per week, 1 x per 2 weken en minimaal 1 x per 4 weken. Voorwaarde is dat aangeboden containers op het moment van ledigen helemaal zijn gevuld. Voor het aanbieden van PD geldt, in verband met de aanstaande invoering van statiegeld op blik, dat het niet langer is toegestaan blikjes (M) in een gecombineerde fractie PMD aan te bieden. Het gebruik van transparante zakken bij de inzameling van PD is verplicht. De kosten van de aanschaf van deze zakken vallen overigens buiten het kosteloze deel van de inzameling.

Hiervoor zijn Afvalfonds en Nedvang een overeenkomst aangegaan met een aantal inzamelaars, waaronder Renewi. Had u deze dienstverlening voor 1 augustus 2022 ondergebracht bij Renewi dan hoeft u nu niets te doen, dan wordt dit automatisch geregeld. Maakte u toen nog geen gebruik van deze dienstverlening maar wilt u dat wel gaan doen dan kunt u zich vanaf medio 2023 weer inschrijven bij het loket “Afval Goed Geregeld”. Heeft u meerdere locaties dan moet iedere locatie apart worden aangemeld. Na acceptatie door Nedvang ontvangt u de container(s) en start de dienstverlening. Een goed initiatief om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk verpakkingsafval weer grondstof wordt.

Renewi levert een uitgebreide serie interne inzamelmiddelen voor het aan de bron scheiden van bijvoorbeeld PD, papier-karton en bedrijfsafval.

Heeft u vragen over het inzamelen van PD en flessenglas, of over beschikbare interne inzamelmiddelen, neemt u dan contact op met uw accountmanager van Renewi of bel met Renewi (088-7003050).