Resultaten verkeersmetingen bedrijventerreinen Wolvega

Parkmanagement

Uit de enquête van het KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerrein) zijn verschillende opmerkingen van ondernemers gekomen over de verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen. De gemeente heeft daarom in december 2022 verkeersmetingen uitgevoerd op de Handelsstraat en de Grindweg in Wolvega.

De resultaten zijn als volgt:

Handelsstraat

  • Weinig verkeer op de Handelsstraat;
  • Weinig snelheidsoverschrijdingen gemeten en nauwelijks extreme uitschieters naar boven;
  • Fietsers en voetgangers maken nauwelijks gebruik van deze weg.

Conclusie: geen noodzaak om maatregelen te treffen omdat het risico op ongelukken door weinig verkeer laag is.

Grindweg

  • Veel verkeer op de Grindweg;
  • Er wordt harder gereden dan toegestaan;
  • De weg is ingericht met veel uitritten en gelijkwaardige kruispunten.

 

Conclusie: hoewel er nauwelijks geregistreerde ongevallen zijn is de snelheid op de Grindweg een aandachtspunt.

Vervolg verkeersmaatregelen
De gemeente is bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Hierin worden onder meer de verkeerskundige knelpunten inzichtelijk gemaakt. Als het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan klaar is wordt bepaald welke knelpunten wanneer worden aangepakt.